A A A

Aktualności

 

dodano: 20 lutego 2020 r.

 

DZIEŃ PSYCHOLOGA 2020

Życzmy sobie:


o abyśmy codziennie z wielką troską, dbałością i delikatnością wykonywali pracę na rzecz naszych pacjentów/klientów, czyli najważniejszych osób, które potrzebują naszej obecności, pomocy i porady


o aby nie zabrakło nam czasu i cierpliwości  na budowanie i pielęgnowanie relacji z drugim człowiekiem, abyśmy potrafili czerpać radość ze SPOTKAŃ, tych minionych, teraźniejszych i przyszłych


o abyśmy obdarowywali się wzajemną atencją, a przez to kształtowali szacunek do naszej profesji w nas samych i społeczeństwie


o abyśmy potrafili zachowywać się godnie zarówno w miejscu i czasie pracy, jak i w innych obszarach życia


o aby wystarczyło nam chęci do dokonywania zmian w tworzeniu naszej rzeczywistości, również poprzez zaangażowanie się w życie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które potrzebuje nowej energii i nowoczesnego spojrzenia na sprawy dotyczące środowiska psychologów.dodano: 16 stycznia 2020 r.

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów,  jako pierwszy w Polsce zorganizował badania warunków pracy psychologów. Wyniki i raporty z tego badania posłużą do formułowania rzeczowych, potwierdzonych ilościowo argumentów podczas rozmów z na temat warunków pracy psychologów w różnych obszarach i ich poprawie z przedstawicielami różnych ministerstw.

W związku z tym jako Zarząd Oddziału PTP w Poznaniu włączamy się w tę akcję. Gorąco zachęcamy do włączenia się w badanie i wypełnienie ankiety. Wszystkie Państwa odpowiedzi na tę ankietę, to realny wkład w to, by coś się zmieniło dla psychologów praktyków.

 

 

Zachęcamy do rozsyłania kwestionariusza on-line do jak najszerszego grona psychologów.

 

ANKIETA

 

 

 

 


 

 

dodano:21 grudnia 2019 r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie grafika

 

 

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa i Waszych bliskich wyjątkowe:
czasem pokoju, głębokiej refleksji oraz chwilą na poszukiwanie sensu. 
Dużo dobrych dni w nadchodzącym 2020 roku.


 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu


 


 

dodano: 23 czerwca 2019 r.

 

BARDZO WAŻNE!

Szanowni Państwo,

 

Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wydał Obwieszenie  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (link do ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010730763)

 

Jaka treść Ustawy będzie procedowana?

Czy jesteśmy przygotowani do podjęcia prac nad NASZĄ Ustawą?

 

 

A nam pozostał już tylko tydzień do zakończenia wypełniania ankiety dotyczącej projektu ustawy o zawodzie psychologa.

 

Ostatnia ankieta dotycząca spraw ustawy, tzw. "Biała Księga" była prowadzona w 2013 roku. Minęło dużo czasu więc OZZP przygotował anonimową ankietę on - line skierowaną jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo czy nie. Każdy psycholog może (powinien) w niej wziąć udział i wyrazić swoje zdanie - niezależnie od poglądów, znajdzie możliwość wypowiedzenia się. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Prosimy o udostępnianie linka do tej ankiety wraz z treścią niniejszego maila wszystkim znanym Państwu psychologom, aby dotarła ona do jak najszerszej rzeszy psychologów. Warto udostępniać ją we wszystkich grupach w mediach społecznościowych, w których członkami mogą być psychologowie. Prosimy też o przekazywanie tej informacji psychologom nie korzystającym na co dzień z Internetu. To bardzo ważne aby swoje zdanie wyraziło jak najwięcej z nas, reprezentantów WSZYSTKICH BRANŻ I SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII, aby tworzona ustawa była regulacją dbającą faktycznie o interesy wszystkich psychologów, nowoczesną i możliwą do zastosowania w praktyce!

 

 

Ankietę wypełniamy on line klikając w linka poniżej: https://www.survio.com/survey/d/K0K7Z0W3P9G4U5M6V

 

 

Dane zbierane są do 30 czerwca 2019 roku.

 dodano: 26 kwietnia 2019 r.

 

POŻEGNANIE

 

 

 

18.04.2019 zmarł nasz kolega Piotr Matuszak, specjalista psychologii
klinicznej. Był wieloletnim kierownikiem zespołu terapeutycznego w
szpitalu w Kościanie. Wykształcił wielu psychologów. Był pierwszym
Konsultantem wojewódzkim d/s psychologii klinicznej w Wielkopolsce.

Zostanie w naszej pamięci jako niezwykle kompetentny specjalista,

życzliwy kolega, wyjątkowo dobry człowiek.


Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologia Kliniczna
Jadwiga Migaszewska-Majewicz


dodano: 2 kwietnia 2019 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie organizowane przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu w zakresie INTERWENCJI W KRYZYSIE.


 

Szkolenie prowadzić będą: mgr Mirosław Madejski i mgr Wojciech Szlagura (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN)

 

 

Szkolenie adresowane jest do psychologów pracujących z ludźmi w kryzysie, zainteresowanych tą formą pomagania (związanym z chorobą, utratą, w sytuacjach katastrof i kataklizmów, zagrożonymi samobójstwem) a także dla lekarzy, pielęgniarek/położnych, pracowników pomocy społecznej, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, osób duchowych.

 

Kurs składa się z 4 modułów (po 30 godzin każde).

 

Zajęcia będą odbywały się w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 16, domofon 10. (50 m od przystanku tramwajowego, nie ma strefy parkowania).

 

 

Terminy i tematy spotkań:

1. 5-7 września 2019
Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

 

2. 10-12 października 2019
Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem

 

 

3. 21-23 listopada 2019

 

Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof

 

 

4. 16-18 stycznia 2020
Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

 

 

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin.

 

 

Opis szkolenia

 

1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej


Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

 

 

2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem


Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.

 

 

3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof


Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).

 

 

4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby


Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

 

http://www.interwencjakryzysowa.pl
http://www.gpsk.am.poznan.pl/konferencje-kursy-szkolenia-k.html

 

 

 

Liczba miejsc: 20

 

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.


 

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa (w pobliżu są restauracje i punkty gastronomiczne)

 

 

 

 

Koszt uczestnictwa:

 

2000 zł. dla członków PTP opłacających składki,

 

(członkowie Oddziału PTP w Poznaniu mogą zwrócić się o 90% dofinansowanie szkolenia z funduszy oddziału).

 

2250 zł. (dla pozostałych osób zainteresowanych, wskazanych w zaproszeniu)

 

 

 

 

Zapisy:

 

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu 
jluczakwawrzyniak@gmail.com

 

 

Wpłaty:


 

Bank Gospodarstwa Krajowego 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
z dopiskiem: Interwencja kryzysowa

  

 

dodano: 16 marca 2019 r.

 

 

LIST PANA PROFESORA W.J.PALUCHOWSKIEGO

 

 

Jestem redaktorem naczelnym wydawanego w Instytucie psychologii bezpłatnego naukowego czasopisma internetowego (w otwartym dostępie) „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach”, adresowanego do psychologów-praktyków i studentów.  Zależy mi bardzo na powodzeniu tego przedsięwzięcia.
Zapraszam do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety! Oto jej adres:
https://goo.gl/forms/jCzt1ZNOFY5A5Jet1

Redaktor naczelny czasopisma „Testy psychologiczne w praktyce i badaniach” W. J. Paluchowski
http://uampsych-testy.home.amu.edu.pl/biuletynpsychologiczny/about

 

 


 

dodano: 6 marca 2019 r.

 

 

 

 

 

Biuro ZG PTP przysłało powiadomienie o możliwości zgłoszenia punktów do agendy zebrania ZG. Zgodnie z regulaminem zostały one wysłane drogą pocztową i elektroniczną do Pani Przewodniczącej Teresy Panas oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej dnia 6 marca br.

 

 

Oczekujemy, że będą one omawiane na spotkaniu.

 

 

Zarząd Oddziału PTP w Poznaniu zgłosił punkty do porządku obrad Zarządu Głównego PTP, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie.

 

1. Publiczne stanowisko PTP w sprawie funkcjonowania psychologów w sferze zawodowej i publicznej i umieszczenie go na stronie www.ptp.org.pl

 

 

2. Zapoznanie z postępem prac (aktualny stan, czas ich zakończenia) dotyczących opracowania regulaminu zasad głosowań uchwał Towarzystwa drogą mailową z poszanowaniem gwarantowanego głosu doradczego Przewodniczących oddziałów terenowych PTP oraz przyjęcie opracowanego regulaminu trybem uchwały ZG Towarzystwa, a nie Prezydium. Prosimy o wskazanie grupy roboczej, która podjęła (lub podejmie się) tego zadania i możliwości monitorowania przebiegu prac przez członków ZG, Przewodniczących, członków GKR i zainteresowanych członków zwyczajnych Towarzystwa.

 

 

3. Przedstawienie przez ZG:

 

a. procedury i uzasadnienie zasadności (powodu) i sposobu zwołania przez ZG nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w oddziale terenowym PTP w Rzeszowie.

 

b. podstaw prawnych na temat informowania członków oddziału w Rzeszowie o utracie rekomendacji PTP dotyczących specjalistycznych umiejętności: psychoterapeutycznych, trenerskich, prowadzenia badań osób posługujących się bronią z chwilą rozwiązania Oddziału.

 

c. informacji na temat sposobu i czasu głosowania uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania Oddziału PTP w Rzeszowie oraz uzasadnienie ważności głosowania projektu uchwały przy istnieniu licznych uchybień legislacyjnych, a który otrzymał moc wykonania

 

 

 

 

 


dodano: 21 lutego 2019 r.

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania kwiat nadziei

 

Minął rok, i znowu mamy okazję, aby złożyć sobie życzenia z okazji naszego święta
– Dnia Psychologa.

 

 

Życzmy sobie:

 

o abyśmy codziennie z wielką troską, dbałością i delikatnością wykonywali pracę na rzecz naszych pacjentów/klientów, czyli najważniejszych osób, które potrzebują naszej obecności, pomocy i porady,

 

o abyśmy obdarowywali się wzajemną atencją, a przez szacunek do naszej profesji, jak i pacjentów/klientów potrafili zachowywać się godnie zarówno w miejscu i czasie pracy, jak i w innych obszarach życia,

 

o aby wystarczyło nam chęci do dokonywania zmian w tworzeniu naszej rzeczywistości,

 

o aby nie zabrakło nam czasu i cierpliwości na budowanie i pielęgnowanie relacji z drugim człowiekiem, abyśmy potrafili czerpać radość ze SPOTKAŃ, tych minionych, teraźniejszych i przyszłych.

 

 

 

 

 

Od dzisiaj do 30 czerwca można wypełnić ankietę dotyczącą projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która została przygotowana przez OZZP.

 

Szczegółowe informacje:

 

http://www.poznan-ptp.pl/?ankieta-dotyczaca-projektu-ustawy-o-zawodzie-psychologa,184

 

 

  

dodano: 6 lutego 2019 r.

 

 

W związku z toczącą się dyskusją nt. angażowania się psychologów w różnego rodzaju akcje protestacyjne w obszarze publicznym, zwracamy uwagę na kilka kwestii, które wynikają z racji wykonywania zawodu psychologa, zawodu zaufania publicznego:

 

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 r. (sprawa K 41/05) w sprawie osób wykonujących zawody zaufania publicznego:
Ustawodawca ma prawo uzależniać prawo wykonywania zawodu zaufania publicznego od spełnienia przez zainteresowanego określonych warunków dotyczących np. jego kwalifikacji zawodowych i
moralnych, w tym wymagania cechy „nieskazitelnego charakteru” i „rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu”.

Meta kodeks EuroPsy:

Z Preambuły: Psychologowie…
Starają się też pomagać w rozwoju społecznie użytecznych kompetentnych ocen wyborów dotyczących ludzkiego zachowania. Dążą do wykorzystania wiedzy psychologicznej do poprawy kondycji jednostki i społeczeństwa.

2.1 Poszanowanie praw i godności osoby ludzkiej
Psychologowie uznają i propagują fundamentalne, podstawowe prawa człowieka. Darzą każdego człowieka szacunkiem , wspierają  jego godność i uznają wartość. Szanują prawa jednostki do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii, wraz z innymi zawodowymi zobowiązaniami psychologa i z prawem.

2.3  Odpowiedzialność
Psychologowie są świadomi zawodowej i naukowej odpowiedzialności względem swoich klientów, społeczności lokalnej  i społeczeństwa w którym pracują i żyją. Psychologowie unikają wyrządzania szkody i są odpowiedzialni za swoje działania, i w miarę możliwości upewniają się, czy ich usługi nie są nadużywane.

Kodeks ETYCZNY PSYCHOLOGA

Artykuł 6. Odpowiedzialność

6.1. Psycholog jest świadomy szczególnej odpowiedzialności, wynikającej ze specyfiki wykonywanego zawodu. Jest to odpowiedzialność przede wszystkim wobec odbiorców, ale również wobec społeczeństwa i wobec środowiska zawodowego.

6.2. Psycholog uznaje, że jego działania wobec osoby mogą mieć wpływ na jej otoczenie; stara się przewidzieć zarówno krótko- jak i długofalowe skutki swoich działań i przyjmuje za nie odpowiedzialność. Psycholog dba o to, aby jego działania nie podważały zaufania społecznego do psychologii i psychologów. Jest świadomy wysokich wymagań społecznych dotyczących przedstawicieli zawodów zaufania publicznego.

6.3. Psycholog w sposób odpowiedzialny dokonuje oceny ewentualnych zysków i strat w postępowaniu zawodowym. Psycholog nie podejmuje się działań, w których istnieje ryzyko narażenia odbiorców na szkodę, w tym ryzyko nadmiernego przeciążenia psychicznego i fizycznego. Dotyczy to również działań psychologa wobec innych istot żywych.

6.4. Psycholog dba o dobre imię zawodu, jednak nie za cenę ukrywania błędów czy naruszeń standardów etycznych. Psycholog reaguje na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych psychologów. Krytyczna ocena pracy i działalności innego psychologa nie powinna jednak mieć charakteru deprecjonującego osobę.

 

 


 

dodano: 28 stycznia 2019 r.

 

 

 

 

Koordynowana opieka w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest już faktem. A więc zmieniają się oczekiwania systemu ochrony zdrowia i oświaty w stosunku do psychologów zatrudnionych w szkole, do nauczycieli i pedagogów oraz personelu psychologiczno-pedagogicznego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.


Świadczenia będą wymagały diagnozy dotyczącej nie tylko rozwoju dziecka, ale także jego zdrowia psychicznego. W związku z czym  przyszedł czas, że należy inaczej spojrzeć na zadania i rolę psychologa i w Oświacie (Edukacji) i w Zdrowiu.


Nieodwracalnie  skończył się podział na psychologa w Oświacie (Edukacji) i w Zdrowiu. A dyskusje, które zapoczątkowane zostały w ostatnich 4. latach, a prowadzone były drogą on-line (i podczas spotkań) ZG PTP pokazały jak wielka praca czeka nas, w kontekście podjęcia się nowych zadań, albo skoordynowania wewnątrz naszej dyscypliny.

 

Pierwsze dyskusje na temat przekwalifikowania PPP w Poradnie wykonujące świadczenia psychologiczne w kwestii zdrowia podjęto około 2014 roku i od czasu do czasu pojawiały się od czasu do czasu nowe rozporządzenia MEN i MZ, które były maleńkimi kroczkami przygotowującymi do tej wielkiej reformy.

 

Zachęcam Państwa do śledzenia dalszych działń MEN i MZ, gdyż będą dookreślane kolejne kroki dla realizacji tego przedsięwzięcia.


 

dodano: 10 stycznia 2019 r.

 

15 stycznia 2019 r. podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego Komisji Zdrowia Sejmu RP VIII kadencji organizuje konferencję nt. Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą.


Przewodnicząca p. dr Krystyna Teresa Panas upoważniła do reprezentowania PTP i prezentowania stanowiska w kwestiach opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą następujących członków:

prof. Agnieszkę Maryniak

Joannę Więcek-Mika

Maję Filipiak

Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak

Joannę Pietrusińską-Nunziati

 

 


 

 

 

dodano: 20 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfNHupGkKRclOhDRnvSrY8Tp6h9_m8D3N5J202Ap3axne3aqPTsg

 

Niech tradycja i moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia
przepełnione będą przyjemnością i mocą przyjaźni.
A  Rok 2019 będzie znowu ważnym i dobrym rokiem.
Niech dopisuje Państwu zdrowie.
Życzymy siły i  czasu na wszystko - na pracę, na rodzinę, podróże (nie tylko
służbowe), marzenia i czasami na "nic nie robienie".
Wszystkiego dobrego...

 

Zarząd Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Poznaniu

 

 

 


 

dodano: 21 listopada 2018 r.

 

Zapraszamy na spotkanie

 

11 grudnia 2018, o godzinie 18:00

WNS Poznań, Szamarzewskiego 89, Budynek D - aula

 

 

 

PO STUDIACH – ZAWÓD PSYCHOLOGA

 

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie, możliwość rozwoju swoich zainteresowań, prestiż społeczny zawodu czy wreszcie możliwość pracy w wielu branżach.

 

Jednak im bliżej końca studiów, tym wyraziściej pojawia się pytanie, co będę robić po studiach? Na czym polega ten zawód?

 

Podstawowe pytanie: jaki jest stan prawny zawodu psychologa w Polsce? Na jakiem etapie są prace nad nową ustawą? W szczególności – jaki jest aktualny status osób wykonujących ten zawód w ochronie zdrowia?

 

I inne:

 

 • czy dziś psychologiem może nazwać się każdy? Jak się do zawodu psychologa mają inne zawody, zaczynające się także od „psy” (psychoonkolog, psychopedagog)?
 • czy zawód psychologa jest zawodem medycznym czy specjalistą z jakiejś dziedziny nauk? Czy jest jakaś oficjalna definicja?
 • jaka jest relacja zadań psychologa od innych osób, z którymi współpracuje (pedagodzy, psychiatrzy itp.)? Jak na prace psychologa wpływa RODO?
 • czym zajmuje się Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów?
 • jakie są możliwości podjęcia pracy w zawodzie psychologa w krajach UE i poza nimi? Od czego to zależy?

 

Na spotkanie i dyskusję nad tymi problemami zapraszamy zainteresowanych studentów w dniu 11 grudnia 2018, o godzinie 18:00 w Sali A. Spotkanie prowadzą dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu i prof. Jacek W. Paluchowski.

 

 

 

 

 


 

dodano: 14 października 2018 r.


 

zapraszamy na otwarte spotkanie, które poprowadzi

Andrzej Drozd

 

8 listopada 2018 r.

godz. 14.00-17.00

Manipulacja psychologiczna, doktrynalna i ideologiczna – pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej

 

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 

Sala Wykładowa, Poznań ul. Wojskowa 16 domofon 10 (parter)

 


dodano: 22 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, członkowie Oddziału PTP w Poznaniu,

Zapraszamy wszystkich Państwa, na Walne Zgromadzenie Wyborcze

Kiedy:

23 października 2018 (wtorek) o godz. 19.00

drugi termin spotkania, gdyby w pierwszym nie zebrało się kworum, odbędzie się

23 października 2018 (wtorek) o godz. 19.15

 

 

Gdzie:

WNS UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D sala 311

 

Plan spotkania:

Przyjęcie sprawozdań z działalności w latach 2015-2018 ustępującego Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej

 1. Rozpatrzenie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
 2. Zgłoszenie kandydatur do władz Oddziału na kadencję 2018-2021 (Przewodniczący, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 3. Przedstawienie przez kandydatów na przewodniczącego Oddziału PTP w Poznaniu kierunków działalności i priorytetów działań na nową  kadencję;
 4. Głosowanie na przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną;
 5. Zgłoszenie kandydatur i wybór 15. delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. w Warszawie. To spotkanie będzie okazją, by zabrać głos na temat funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i wybrać nowe władze. Te wybrane osoby, będą nas reprezentowały przez najbliższe 3 lata,  zabierały głos w ważnych dla nas sprawach, a także wdrażały postanowienia i uchwały, o których zadecydują uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
 6. Wolne wnioski

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia również tym członkom naszego Oddziału, do których informacja nie dotrze drogą mailową.

 

www.poznan-ptp.pl

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Wiesława Machalica

Hanna Janowicz-Urbaniak

Beata Kopaszewska-Bachorz

Magdalena Rosada-Gessner

 

Katarzyna Kędzierska

 

 

 

 


 

 

dodano: 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

Spotkanie nt. Branżowego Kodeksu Postępowania w kontekście OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Kiedy?
7 lipca 2018 godz. 10.00-15.00

Gdzie?
Poznań, ul. Wojskowa 16 domofon nr 10 (Klub Seniora) - parter (odcinek pomiędzy ul. Grunwaldzką a Marcelińską. Wejście za skwerkiem od strony „podwórka”.

Z dworca PKP można dojechać tramwajem nr 6 kierunek Junikowo (przystanek Most Dworcowy - Grunwaldzka/Wojskowa). Pieszo z dworca PKP ok. 2 km czyli ok. 30 minut spacerkiem. Miejsca parkingowe są w tej części miasta ograniczone, najwięcej jest ich jadąc od strony miasta ul. Grunwaldzką wzdłuż pawilonów handlowych na odcinku Szylinga- Wojskowa. Dla zmotoryzowanych, którzy chcieliby pojeździć i pozwiedzać Poznań ważna informacja - nie ma w sobotę płatnej strefy parkowania.
Do zobaczenia w Poznaniu :)


 


dodano: 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

Po spotkaniu zorganizowanym przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu nt. ROZPORZĄDZENIE PE I RADY UE W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH - CO POWINNI WIEDZIEĆ PSYCHOLOGOWIE? podjęto decyzję o kontynuacji tego tematu. Osobą prowadzącą był Konrad M. Mazur, z Katedry prawa Europejskiego, wydział prawa i Administracji, UAM w Poznaniu

 

 

Rozporządzenie RODO kierowane jest do twórców i administratorów systemów i programów informatycznych.

 

Głównym założeniem tego rozporządzenia jest takie przetwarzanie danych, które ma służyć ochronie godności człowieka. Jest to akt Parlamentu Europejskiego i jednakowo brzmi w całej Unii Europejskiej, w związku z tym istnieje potrzeba dostosowania tego dokumentu do miejsca w którym będzie stosowane (Polska) i osób, które mają dostęp, gromadzą i przetwarzają dane osobowe (psychologów).

 

 

W związku z tym, że rozporządzenie RODO już obowiązuje wiele spraw ważnych dla psychologów powinno zostać uregulowanych. Taką szansą jest utworzenie Branżowego Kodeksu Postępowania, który określiłby regulacje szczególne dla naszego zawodu. RODO deroguje dotychczas obowiązujące ustawy. A więc i w naszej Ustawie o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów są przepisy nieaktualne. W rozdziale 3 Wykonywanie zawodu psychologa, w artykule 13 i 14 o zgodzie na prowadzenie badania, informacji o postępowaniu i uzyskanych wynikach, sposobie ich przekazania i tajemnicy zawodowej zapisy oparte są na ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49, poz. 509 która właśnie przestała obowiązywać. Dlatego istotne byłoby, aby Towarzystwa i Stowarzyszenia dla psychologów, Konsultanci w dziedzinie psychologia kliniczna, OZZP utworzyły Branżowy Kodeks Postępowania, w którym zostaną określone regulacje dla nas specyficzne, które miałyby status zastrzeżonych. Niektóre środowiska zawodów zaufania publicznego już to zrobiły, inne podjęły taką pracę nad dostosowaniem rozporządzenia RODO do specyfiki zawodowej. Ten kodeks, który miałby powstać nie musi być katalogiem zamkniętym, a więc będzie mógł się na bieżąco rozwijać i będzie można wnosić o dopisanie stosownych zastrzeżeń dotyczących pracy psychologów.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

 

zapraszam na spotkanie robocze,

 

które odbędzie się 7 lipca (sobota) 2018 roku w Poznaniu (miejsce uzależnione jest od zainteresowania i liczby osób, które potwierdzą swoją obecność) w godzinach od 10 lub 11.

 

Prowadzący: Konrad M. Mazur, katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Opłaty:

 

1. 150 zł. od ośrodka, który będzie reprezentowany bez względu na liczbę osób. (np. Oddziału Towarzystwa/Stowarzyszenia, Towarzystwa/Stowarzyszenia)

 

2. 100 zł. od osoby, które będą reprezentowały „siebie”

 

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW

 

ul. Piotra Bardowskiego 1
91-084 Łódź

 

Nr rach.: BGŻ BNP PARIBAS 15 1600 1143 1838 2827 4000 0001

 

 

Z dopiskiem/tytułem wpłaty: DAROWIZNA i podaniem nazwy Towarzystwa/Stowarzyszenia lub Imienia i Nazwiska w przypadku reprezentowania „siebie”

 


 

dodano: 22 maja 2018 r.

 

 

 

Notatka po spotkaniu w sprawie RODO dn. 11 maja 2018 r. w Poznaniu

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny (specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu

ROZPORZĄDZENIE PE I RADY UE W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ∙ CO POWINNI WIEDZIEĆ PSYCHOLOGOWIE?

KONRAD M. MAZUR KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, UAM, Poznań

RODO to nie jest ustawa, a rozporządzenie, które działa jak ustawa. Jest to akt Parlamentu Europejskiego i jednakowo brzmi w całej Unii Europejskiej.

Ustawa jest głównie kierowana do twórców i administratorów systemów i programów informatycznych.

Głównym założeniem tego rozporządzenia jest takie przetwarzanie danych, które ma służyć ochronie godności człowieka.

Najważniejsze pojęcia, które wymagają zrozumienia

RELATYWIZM – co oznacza, że ochrona danych oceniana jest w odniesieniu do posiadanej przez nas wiedzy, świadomości poglądów na ten temat. Ważne jest zdefiniowanie co jest daną osobową, a co nie jest oraz określenie zasad chronienia tych danych przez każdy podmiot, który takie dane przetwarza, gromadzi. W zależności od tego kto jest podmiotem – ten musi dołożyć wszelkich starań, aby były one chronione. Jeżeli jest to instytucja (szpital, poradnia, fundacja(?) to musi ona wskazać sposób chronienia tych danych. Osoby pracujące wewnątrz muszą stosować odpowiednie procedury, ale nie ponoszą jednostkowej odpowiedzialności za działanie systemu.

Dane osobowe zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO „oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby Fizycznej”

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, które stwarzają możliwość zidentyfikowania jej lub/i posiadają element uzasadnionego prawdopodobieństwa identyfikacji.

W art. 4 ust 13-15 i art. 9 RODO dookreślone zostało pojęcie danych wrażliwych. Są to informacje o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej oraz informacje szczególne: o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

RELATYWNA KONCEPCJA OCHRONY DANYCH polega na ciągłości działania, stosowaniu adekwatnych rozwiązań w aktualnym momencie (neutralność technologiczna), obowiązku oceny ryzyka i oceny skutków, gdy dane te zostałyby ujawnione osobom postronnym. W sytuacjach wątpliwych istnieje obowiązek konsultacji z organem – prezesem ochrony danych osobowy. Czas określony przepisami wynosi od 8 do 14 tygodni.

Przetwarzanie danych (ART. 4 UST. 2 RODO) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie , organizowanie , porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie , usuwanie lub niszczenie.

Relatywizacja danych dokonywana przez osoby mające dostęp do takich danych nie może być oderwana od obowiązku ich chronienia.

Wszystkie operacje na danych pozyskanych od naszego pacjenta (zgromadzenie ich - wywiad, wyniki testów, jego wytwory), przetwarzanie (notatki dot. Pacjentów/klientów, opracowywanie wyników, wytwarzanie ich przez nas – np. plan terapii) muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób postronnych. W zinstytucjonalizowanych miejscach pracy – odpowiedzialność za ochronę zgromadzonych danych ponosi Kierownik (Administrator) jednostki. W sytuacji prowadzenia własnej działalności musimy dołożyć wszelkich starań, aby dane te były właściwie przechowywane. (to co do tej pory robiliśmy)

Jeżeli przetwarzamy dane, w ramach pracy w danej jednostce, to przetwarzamy je w imieniu Administratora – i musimy dostosować się zasad przez niego określonych (w zakresie obowiązków, regulaminach, zarządzeniach wewnętrznych)

Podejmując pracę z osobą dokonujemy profilowania danych (ART. 22 RODO)

Oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych co zawsze ma swój skutek prawny. Wykorzystuje się dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Poprzez wnioskowanie z już posiadanych danych wywodzi się dodatkowe informacje o konkretnej osobie. W trakcie profilowania trzeba dołożyć więc wszelkich starań, aby w innych kontekstach, a także przez osoby nieuprawnione osoby informacje o tym konkretnym pacjencie/kliencie nie zostały z nim skojarzone.

Każdorazowo musimy więc pozyskać zgodę na powierzenie przetwarzanych danych – co jest zawarte w zwyczajowej umowie jaką zawieramy z osobą, gdy zgłasza się do nas o świadczenia psychologiczne, co jest też określone w naszej ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (zawarcie umowy /kontraktu na to ART. 13 UZPSZP (skrót dla naszej ustawy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może stać się jednak najważniejszym punktem uzgadniania zasad współpracy z klientem/pacjentem, bo nie jest to istotą naszego kontaktu – natarczywe i zbyt sformalizowane pytanie o zgodę może doprowadzić do tego, że osoba ta nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych i w konsekwencji uniemożliwi to podjęcie pracy z klientem/pacjentem.

Zbiorem danych (Art.4 ust. 13-15 RODO) są: kartoteki papierowe, elektroniczne, wytwory pacjentów, wytwory nasze: notatki, opinie, ekspertyzy i in.

Czynności przetwarzania danych nie zostały do tej pory w żaden sposób sformalizowany i zdefiniowane. Uznaniowo przyjmuje się, że jest to kompleks operacji realizowanych dla osiągnięcia danego celu, przy użyciu środków techniczno-organizacyjnych.

Rejestrowanie czynności przetwarzania:
Jeżeli w jednostkach świadczących usługi lecznicze nasza dokumentacja jest włączona do dokumentacji medycznej, to tym samym jest dokumentacją medyczną (a to regulują przepisy i regulaminy, zakresy obowiązków w danej jednostce)

Nie ma odrębnego przepisu, że nasza dokumentacja, którą prowadzimy jest dokumentacją medyczną (poza jednostkami leczniczymi). Dlatego jest całkowita dowolność w tym zakresie – jednak lepiej byłoby taką dokumentację pacjenta/klienta posiadać. Do tej pory nie ma przepisu (formatki) na dokumentację psychologiczną. Pacjentowi wobec którego świadczymy usługi psychologiczne mamy obowiązek udostępniać informacje dotyczące jego samego, jeżeli tego zażąda (Ustawa o Prawach Pacjenta).

Rejestr danych osobowych – to jedyny obowiązek dokumentacyjny, który jest zdefiniowany i dotyczy nas wszystkich. GIODO.gov.pl WZÓR (art. 30 GDPR) i oznacza, że każda osoba gromadząca takie dane musi dokonać opisu, co się dzieje z danymi: lista czynności jakie związane są z gromadzeniem danych (np. w trakcie rekrutacji, indywidualnej pracy z pacjentem/klientem, opis jakie dane, w jaki sposób, do kogo są przesyłane – wiąże się to przesyłaniem faktur, rachunków do naszych księgowych, obliczania wynagrodzeń dla osób, które zatrudniamy itd., ewidencjonowania czasu pracy.

Informacje dotyczące prowadzenie dokumentacji: instytucja, która zatrudnia dookreśla zasady prowadzenia dokumentacji pacjenta i za chronienie zgromadzonych danych ponosi całkowitą odpowiedzialność. (my musimy dołożyć wszelkich starań)

To nie RODO, a Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza zakaz udostępniania danych do celów statystycznych i naukowych.

Gdy istnieje zagrożenie życia człowieka zniesione są wszelkie ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wiele spraw ważnych dla psychologów powinno zostać uregulowanych poprzez utworzenie Branżowego Kodeksu Postępowania, który określiłby regulacje szczególne dla naszego zawodu. RODO deroguje dotychczas obowiązujące ustawy, a więc i nasza ustawa, która w art. 14 o tajemnicy zawodowej opiera się na ustawie z 1997 roku – przestaje obowiązywać. W związku tym artykuł o tajemnicy zawodowej przestaje działać. Istotne byłoby, aby PTP i OZZP utworzyły Branżowy Kodeks Postępowania, w którym zostaną określone regulacje dla nas specyficzne, które miałyby status zastrzeżonych. Niektóre środowiska zawodów zaufania publicznego już to zrobiły, inne to robią już. Ten kodeks, który miałby powstać nie musi być katalogiem zamkniętym, a więc będzie mógł się na bieżąco rozwijać i będzie można wnosić o dopisanie stosownych zastrzeżenia dotyczące pracy psychologów.

 

opracowała: dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

 

 

 

dodano: 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZP zapraszają na spotkanie w związku z wprowadzaniem przepisów UE dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Temat:
Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Co powinni wiedzieć psychologowie?

Kto?
Konrad Mazur Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego

Kiedy?
11 maja (piątek) 2018 r.
Godz. 8.00-10.15 (3h)

Gdzie?
Poznań, ul. Wojskowa 16 domofon nr 10 (Klub Seniora)
(odcinek pomiędzy ul. Grunwaldzką a Marcelińską. Wejście za skwerkiem od strony „podwórka”. Można dojechać tramwajem, miejsca parkingowe są w tej części miasta o tej godzinie mocno ograniczone).

Istnieje możliwość wcześniejszego zadania i przesłania pytań do wykładowcy, aby uwzględnił je w trakcie przygotowywania się do spotkania z nami. Zajęcia będą prowadzone w ten sposób, że 90 min. będzie prowadzony wykład, a potem 45 min. będzie poświęcone na zadawanie pytań. Wykładowca zadeklarował, że pozostanie z nami do ostatniego pytania :)

Z przyczyn technicznych (przygotowanie sali w zależności od zgłoszonej liczby osób) uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego przybycia.

 

w imieniu Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca

 


dodano: 13 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Wnioski ze spotkania otwartego Oddziału PTP w Poznaniu, które odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 
i dotyczące nowelizacji kodeksu etycznego PTP

 

 

Propozycje i postulaty po spotkaniu

nt KODEKSU ETYCZNO-ZAWODOWEGO PSYCHOLOGA, członka PTP

 • Warto zaproponować 2 części kodeksu (niespecyficzną-ogólną i specyficzną), w miejsce obecnego podziału: "Psycholog, jako..." bo nie dotyka on problemu praktyki psychologicznej

 • Obecnie kodeksy zmieniają się w instrukcje wykonywania zawodu, nowa wersja kodeksu powinna dotyczyć tego co jest specyficzne dla naszego zawodu, a nie zasad ogólnoludzkich, bo one wynikają z innych aktów prawnych, deklaracji itd

 • Ważnym zadaniem jest doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie kogo ma dotyczyć kodeks? Czy wszystkich absolwentów studiów psychologicznych, tj. osób posiadających wykształcenie psychologiczne i będących członkami PTP, czy osób posiadających wykształcenie psychologiczne, będących członkami PTP i zajmujacych się działaniami w roli zawodowej psychologa? Rozwiązaniem wydaje się być podział kodeksu na 2 części: ogólną dotyczącą wszystkich członków oraz szczegółową/specyficzną dotyczącą czynnie pracujących psychologów z wyszczególnieniem poszczególnych działów(zależnie od charakteru pracy) oraz ew. osób z wykształceniem psychologicznym i wykorzystujących wiedzą psychologiczną poza rolą zawodową. Dzięki temu kodeks mógłby pomóc praktykom wyznaczyć granice obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu.

 • Podkreślając fakt, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, powinniśmy prace nad kodeksem rozpocząć od sformułowania tego co odróżnia nas od innych zawodów zaufania publicznego. Podkreślenia w kodeksie wymaga także ranga/znaczenie intymności i autonomii odbiorcy naszych działań.

 • Ważne byłoby dołączenie zapisu dotyczącego realizowania zawodu w odpowiednich warunkach, co byłoby głównie wskazówką dla pracodawców zatrudniających psychologów, a nie zagrożeniem karą dla osoby pracującej jako psycholog.

 • W kodeksie etycznym psychologa nie powinny znajdować się sformułowania dotyczące praw pacjenta/klienta, ale o naszych obowiązkach względem niego, z czego w naturalny sposób wynikają prawa odbiorcy.

 • Istotnymi obowiązkami psychologa są także: aktualizacja wiedzy (również wskazówka dla pracodawcy, chcącego mieć psychologa na etacie: konieczność odbywania szkoleń itd.) oraz oprata na wiedzy świadomość ryzyka podejmowanych dzialań i pełna odpowiedzialność za skutki swojego działania (bezpośrednie i odległe), a także umiejętność przeciwdziałania tym skutkom. Ważne również jest podkreślenie zakazu wykorzystywanie przewagi wynikającej z posiadanej wiedzy w relacji z odbiorcą naszych działań, a także w innych relacjach z ludźmi (nie będącymi odbiorcą działań)

 

 

Spotkanie w sprawie nowelizacji kodeksu etycznego psychologa:

10 kwietnia 2018 r. godz. 18.00

w GPSK UM, Polna 33

Wejście do Szpitala od ul. Jackowskiego - Wejście A7

III piętro dyżurka 351


 

 

dodano: 15 stycznia 2018 r.

PSYCHOLOG zatrudniony w podmiocie leczniczym posiada odpowiednie kwalifikacje i udziela świadczeń zdrowotnych

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 15.12.2017 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym psychologów.

 

http://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/pismo_MZ.pdf

 

dodano: 10 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.
Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

Certyfikat może być przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie, co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
 • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
 • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

 

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany.

Zwracamy się do władz wszystkich uczelni kształcących przyszłych psychologów o włączenie się do współpracy z PTP we wprowadzeniu EuroPsy. Przystąpienie uczelni do prac i wdrożenia EuroPsy będzie oznaczało, że jej absolwenci automatycznie uzyskają potwierdzenie wiedzy i umiejętności zgodnych z wymaganiami EFPA.
Europejski Certyfikat Psychologa jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych psychologów polskich (niezależnie od przynależności do PTP).


Korzyści dla uczelni z uzyskania akredytacji PTP to:

 • poświadczenie poziomu wykształcenia zgodnego ze standardami europejskimi, co ułatwi absolwentom wykonywanie zawodu zagranicą,
 • stworzenie wspólnej bazy standardów kształcenia przyszłych psychologów,
 • zachęta dla kandydatów, by studiować w danej uczelni,
 • możliwość prowadzenia kursów doskonalących dla osób, które ukończyły studia nie spełniające standardów EFPA

W najbliższych tygodniach przekażemy Państwu ankietę, w której poprosimy o udzielenie informacji o spójności kształcenia akademickiego z oczekiwaniami standardy EFPA, co ułatwi absolwentom staranie o EuroPsy.

W razie pytań prosimy o kontakt: Beata Krzywosz-Rynkiewicz tel. 512-007-915, beata.rynkiewicz@wp.plptp@psych.uw.edu.pl, (22) 831-13-68

 

 

 

dodano: 19 grudnia 2017 r.

Relacja filmowa z 36. kongresu PTP w Gdańsku (wrzesień 2017 r.)

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717