A A A

Zaproszenie na spotkanie otwarte

Spotkanie otwarte Oddziału Poznańskiego PTP

zaproszenie dla psychologów - trenerów i psychologów - coachów


Data: 27 stycznia 2015, wtorek, godzina 18.00

Miejsce: Sala Kinowa, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Szamarzewskiego 89

 

Kolejne spotkanie jakie zamierzamy zorganizować dla poznańskiego środowiska psychologów jest zaadresowane do psychologów, którzy już są trenerami i coachami oraz tych osób, które zamierzają rozwijać się zawodowo w kierunku uprawiania zawodu trenera i / lub coacha w przyszłości. W szczególności zapraszam osoby z listy trenerów rekomendowanych przez Radę 
Trenerów PTP oraz osoby zainteresowane uzyskaniem takiej rekomendacji. Zachęcam też do wzięcia udziału zainteresowanych rozwijaniem tzw. coachingu psychologicznego, a więc opartego na rzetelnej wiedzy, psychologii praktycznej i wynikach badań.Jako Zarząd Oddziału Poznańskiego PTP chcemy tworzyć sytuacje, nie tylko w kontekście ustawy o zawodzie i w imię ochrony zawodu psychologa czy też w kontekście tworzenia Regionalnej Izby Psychologów, które będą przybierały formy wsparcia zawodowego, dawały okazje do wymiany doświadczeń i inspiracji, sprzyjały rozwijaniu praktyki psychologicznej. Stąd też zorganizowaliśmy już między innymi 120 godzinny kurs z zakresu Interwencji Kryzysowej, który kończy się w bieżącym miesiącu, a w planach mamy kolejne jego edycje. Zależy nam, aby comiesięczne spotkania Oddziału nie sprowadzały się do spraw formalnych i choć niezwykle frapujących, to jednak okazjonalnych wykładów życzliwych nam profesorów. Chcemy wspierać organizacyjnie działania poznańskich psychologów - praktyków w obszarach różnych specjalizacji i form uprawiania zawodu. Na razie chyba najbardziej aktywni pod tym względem są psychologowie kliniczni.Moją osobistą ideą jest zorganizowanie permanentnie działającego Klubu Trenera PTP, być może w połączeniu z Klubem Coachingu Psychologicznego.

Data: 27 stycznia 2015, wtorek, godzina 18.00

Miejsce: Sala Kinowa, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Szamarzewskiego 89

 

AGENDA:

1. uzyskiwanie i odnawianie rekomendacji trenerskich PTP - stan na dziś

2. organizowanie superwizji i szkoleń doskonalących w kontekście rekomendacji i rozwoju

3. zainteresowanie uczestników członkostwem w Sekcji Trenerskiej 

4. rozważenie możliwości utworzenia Sekcji Coachingu Psychologicznego przy PTP

5. dyskusja nad potrzebą i formułą działania Wielkopolskiego Klubu Trenera i Coacha

6. wymiana doświadczeń w zakresie organizowania form wsparcia rozwoju zawodowego 

(dla psychologów trenerów i psychologów coachów oraz młodych adeptów tych sztuk) 

na przykładach Narzędziowni, Idei „Szkolenie za szkolenie”, Grup Balinta, superwizji 

koleżeńskich i innych tzw. dobrych praktyk.Dlaczego jeśli inni to robią, nie możemy sami zrobić dla siebie czegoś podobnego?Z koleżeńskim pozdrowieniem, w imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTP

Zbyszek Heryng

 

 

Proszę o wysłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy:

biuro@animator.poznan.pl