A A A

z Polskim Towarzystwem Położnych

 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Położnych


Polskie Towarzystwo Położnych

 

 

Psychologowie kliniczni uczestniczą w szkoleniu zawodowym położnych, a także biorą udział w organizowanych przez nie konferencjach, szkoleniach i sympozjach.

 

 

Praca położnych i psychologów na rzecz pacjentek hospitalizowanych w oddziałach ginekologiczno-położniczych i oddziałach porodowych ma charakter interdyscyplinarny. Dlatego współpraca pomiędzy towarzystwami (PTP i PTP) wydaje się nieść dużo korzyści zarówno dla psychologów i położnych oraz dla pacjentek pozostających pod ich opieką.

 

 

Ważnymi celami Polskiego Towarzystwa Położnych m.in. są:


  • podnoszenie poziomu jakości profesjonalnej opieki położniczej i ginekologicznej świadczonej przez położne na rzecz kobiety i jej rodziny

  • doskonalenie zawodowe położnych poprzez wdrażanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz dziedzin wspomagających nauki medyczne

  • zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia podyplomowego

  • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu założeń oraz programów polityki zdrowotnej promującej zdrowie kobiet i rodzin oczekujących narodzin dziecka

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec zdrowia i jego promocji oraz profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych, w dziedzinach: płciowości, dojrzewania, aktywności seksualnej i przygotowania do rodzicielstwa – w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa

 

Cele, które przyświecają naszym stowarzyszeniom są wspólne – poprawa sytuacji osób wykonujących zawód "pomocowy"  na rynku pracy, dbanie o status i etos zawodu w ochronie zdrowia oraz udzielanie sobie wzajemnej pomocy. W związku z tym panie prof. dr hab. Beata Pięta - przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak – przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu wyraziły chęć merytorycznej i organizacyjnej współpracy dnia 22 czerwca 2015 r.

 

A z przymrużeniem oka od dziś możemy powiedzieć PTP do kwadratu