A A A

z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu i Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

 

 

 

 

Psychologowie kliniczni uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych w oddziałach położniczych, ginekologicznych i porodowych. W związku z tym istnieje potrzeba wypracowywania najlepszych form współpracy pomiędzy psychologami klinicznymi oraz ginekologami i położnikami. Dlatego możliwość spotykania się i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniami z obszaru medycyny i psychologii na wspólnych zebraniach naukowych, szkoleniach, konferencjach niech się stanie dobrą praktyką współczesnej interdyscyplinarnej opieki nad pacjentami.

 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne powstało 1922 roku. Jest narodowym towarzystwem naukowym i zawodowym zrzeszającym połowę czynnych zawodowo Położników- ginekologów, w tym ponad 100 Profesorów tytularnych. Za swoją działalność PTG było wielokrotnie nagradzane tak prestiżowymi nagrodami jak Perła Mądrości.

 

 

Główną ideą PTG jest gromadzenie najlepszych specjalistów z dziedziny ginekologii, wymiana doświadczeń, rozwój oraz analiza przypadków, zgłębianie wiedzy na temat położnictwa oraz ginekologii w Polsce.

 

 

Porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy prezesem Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego panem prof. Dr hab. Tomaszem Opalą, a Przewodniczącą Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu dr Jadwigą Łuczak-Wawrzyniak, w styczniu 2014 roku.