A A A

z Polskim Stowarzyszeniem Studentów Psychologii i Absolwentów Psychologii - Oddział w Poznaniu

 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu a Polskie Stowarzyszenie Studentów Psychologii i Absolwentów Psychologii

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii zrzesza młodych ludzi, którzy podejmują niezwykle cenne inicjatywy na rzecz rozpowszechniania psychologii. Są to organizowane konferencje naukowe, Wielkopolskie Targi Pracy i Rozwoju ps!kariera, wykorzystują wszelkie nowoczesne sposoby komunikowania się między sobą i społeczeństwem.

 

Od początku roku 2013 członkowie Oddziału PTP w Poznaniu korzystają z oferty naukowo-szkoleniowej PSSiAP i zapraszają do wspólnych inicjatyw. Ważnym przedsięwzięciem dla grona psychologów była debata o ustawie o zawodzie psychologa, w której oba stowarzyszenia były licznie reprezentowane przez swoich członków.

 

Cele, które przyświecają naszym stowarzyszeniom są wspólne – poprawa sytuacji psychologów na rynku pracy, dbanie o status i etos zawodu psychologa, przekładanie teorii na praktykę. W związku z tym panie Aleksandra Lubikowska - przewodnicząca PSSiAP oraz Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak – przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu wyraziły chęć merytorycznej i organizacyjnej współpracy.