A A A

SPOTKANIA OTWARTE

Otwarte spotkania Oddziału  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu wynikają ze statutu naszego Towarzystwa. Każdego roku odbywa się kilka takich spotkań (ok.4/rok), które adresowane są do szerokiego grona psychologów, studentów psychologii i osób zainteresowanych tematem spotkania, wykładu, debaty. Na spotkaniach poruszamy tematy aktualne, ciekawe lub/i wymagające pilnego omówienia w szerszym gronie.

 

Na każde spotkanie zapraszany jest wyjatkowy gość, uznany autorytet w dziedzinie psychologii, medycyny, prawa i szeroko rozumianych nauk społecznych, którego doświadczenia zawodowe i wiedza są znaczące i wartościowe.

 

Przed każdym spotkaniem rozsyłamy zaproszenia do członków naszego Oddziału, sympatyków i znajomych. Zwołujemy się w ten sposób na wyjątkowe spotkania, na których można zgłębić wiedzę w określonym temacie, ale także posłuchać autorytetów,  czerpiąc nie tylko z tego pożytek, ale też przyjemność.