A A A

Spotkanie ODDZIAŁU PTP - 11 luty 2014r. g. 18.00


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

11 lutego 2014 r. o godz. 18.00

 

z p. mgr Danutą Stopińską

Kierownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 1

w Poznaniu

oraz

p. mgr Marcinem Żabickim

 

Kierownikiem Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 2

w Poznaniu


 

Instytut Psychologii, Poznań, Szamarzewskiego 89A/B,

Budynek D    sala kinowa

 

 

W związku z wyemitowanym programem Jana Pospieszalskiego "Bliżej" 19.12.2013 , w którym w niekorzystnym świetle przedstawiono pracę psychologów w RODK jako środowisko zawodowe powinniśmy podjąć dyskusję.

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/jan-pospieszalski-blizej/wideo/19122013/13167140

 

W programie "Bliżej", jak wynikało z zapowiedzi, planowano odpowiedzieć na pytania: czy sądy rodzinne mogą rozstrzygać o tym, któremu z rodziców przyznać prawo do opieki nad dzieckiem, czy dziecko może pozostać w domu, czy lepiej zabrać je do ośrodka. Jakie powinny być kryteria tej oceny? Czy da się zmierzyć i porównać więzi między dzieckiem a rodzicami?

Debata, niestety skoncentrowała się na ocenie pracy psychologów w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Podważono wiarygodność diagnoz psychologicznych, metod diagnostycznych - na podstawie "obśmiania" testu drzewa oraz kompetencji zawodowych psychologów (znudzenie, przemęczenie, błędy merytoryczne, ortograficzne, faktograficzne w opiniach). Zwrócono także uwagę na brak aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu przez psychologów i tym samym zakwestionowano konstytucyjność psychologicznych opinii.

 

W imieniu Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu

zapraszam na spotkanie i dyskusję

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca