A A A

Spotkanie Oddziału PTP - 26 czerwca 2015r.

 

26 czerwca 2015 r.

 

sesja „psychologiczna”

konferencja z okazji 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu.


Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia,ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) Zagrożenie współczesnego świata – wykluczenie społeczne chorego płodu lub/i noworodka

dr n. med. Jakub Kornacki (UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Przekazywanie niepomyślnych informacji w ramach medycyny matczyno-płodowej

mgr Magdalena Tomaszewska (UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Problemy w opiece położnych nad nieuleczalnie chorym i umierającym noworodkiem i jego rodzicami

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (GPSK UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia – standardy postępowania wobec rodziców i personelu medycznego w GPSK

mgr Agnieszka Baranowska (Warszawskie Hospicjum Domowe dla Dzieci)

Perinatalna opieka nad noworodkiem w oparciu o model Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci