A A A

Spotkanie Oddziału PTP 21 listopada 2014r.

OTWARTE spotkanie 21 listopada 2014r.

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu zapraszam na otwarte spotkanie:

Jak zapobiegać samobójstwom wśród dzieci - rodzina ryzyka

prowadzący:  Mirosław  Madejski i Wojciech Szlagura

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osoby-szkolace
.
.
Kiedy?

21 listopada (piątek) o godz. 18.30


Gdzie?
"Parafialna sala konferencyjna", Parafia Chrystusa Sługi,  Poznań, ul. Palacza 7.

Informacje dodatkowe:
Zapewnione są miejsca parkingowe dla osób zmotoryzowanych.

Dla osób korzystających z miejskiej komunikacji - Wszystkie tramwaje w kieunku Górczyna - przystanek Głogowska/Krauthofera/Palacza (od przystanku 40 m
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Przewodnicząca Oddziału
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w Poznaniu

 

 

 

MATERIAŁY PO SPOTKANIU

 

 


 

 

H1 { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center; widows: 2; orphans: 2; page-break-after: avoid; }H1.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H1.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H1.ctl { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; }P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 11pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }P.ctl { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt; }

Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń Arcan www.interwencjakryzysowa.pl 

 

Praca z klasą po traumatycznym zdarzeniu

 

Jest bardzo ważne przeprowadzenie rozmów z klasą dotkniętą urazowym wydarzeniem i z innymi osobami wg następujących dyrektyw:

 

1. Dostarczaj informacji

Podawanie dokładnej informacji, rozróżnianie pomiędzy faktami i plotkami. Dzieci powinny mieć możność opowiedzenia o tym co wiedzą. Nauczyciel (lub inny prowadzący) powinien dokonać podsumowania tych informacji i przedstawić prawdziwy obraz zdarzenia.

 

2. Daj możliwość ekspresji emocji i myśli

Cele: zwentylowanie emocji, redukcja złości i napięcia, normalizacja (położenie akcentu na pełnym zakresie normalnych reakcji po urazie, organizacja poznawcza materiału). Mogą się pojawić objawy strachu, szoku, braku zaufania, winy z powodu bycia ocalonym, bezradności, wysiłków zrozumienia własnych reakcji i osobistego znaczenia tego zdarzenia.

Co pomyślałeś kiedy dowiedziałeś się o tym co się stało?

 

3. Wyraź pozytywne przekonanie

Możemy radzić sobie nawet wówczas kiedy sprawy są bardzo trudne lub W tym momencie wszystko jest bardzo trudne lecz stosunkowo szybko możemy sobie z tym poradzić i powrócić do tego jak żyliśmy i tego co robiliśmy.

 

4. Co pomaga?

Uczniowie powinni mieć możliwość dotarcia do swoich sposobów radzenia sobie, które z powodzeniem stosowali w przeszłości poprzez przypomnienie sobie przeszłych bolesnych wydarzeń i sposobów, którymi przezwyciężyli trudności. Różnorodność możliwości powinna zostać zaakcentowana przy użyciu modelu BASIC PH.

 

5. Praktyczna organizacja w klasie

Uczniowie powinni być przygotowani na takie wydarzenia jak pogrzeby, odwiedziny chorych czy rannych, wizyty kondolencyjne itd.

 

6. Wyznaczenie zewnętrznych zadań

Na tyle na ile uczniowie są zdolni do tego powinni zostać zaangażowani w istotne działania („szczepionka” przez działanie).

 

7. Zachowanie uważności

Miej oczy otwarte na spokojnych introwertywnych uczniów, którzy nie podejmują uczestnictwa we wspólnych aktywnościach i na uczniów wykazujących skrajne zmiany we wzorcach zachowań (skieruj ich do pomocy specjalistycznej).

 

8. Psychospołeczne kręgi zranienia

Pomyśl o dzieciach, które mogą być zagrożone, wykorzystaj do tego „kręgi podatności na zranienia”.

 

9. Kręgi wsparcia

Zidentyfikuj i uruchom kręgi wsparcia stosowne dla poszczególnych kręgów zranienia. Upewnij się, że dzieci wiedzą o różnych oferowanych im sposobach pomocy i możliwościach dostępnych im w zakresie wsparcia psychologicznego.

Uwaga! Szczególnie ważne jest skontaktowanie się z uczniami, którzy byli nieobecni i poradzenie rodzicom w jaki sposób mogą pomóc dzieciom w powrocie do szkoły

 

10. Zaangażuj rodziców

Cenną sprawą jest również zaproszenie rodziców uczniów na wieczorne spotkanie w szkole. Powinna być przekazana pisemna informacja o zdarzeniu, jego możliwych konsekwencjach i ich roli. Powinna być również zaproponowana konsultacyjna linia telefoniczna dla rodziców.

 

/wg The Day After - Community Stress Prevention Center/