A A A

PETYCJA Stop fałszywym psychologom

 

 

PILNE !!!

 


Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i podpisanie petycji dotyczącej sytuacji prawnej psychologów i ich beneficjentów. Jest to forma i możliwość wyrażenia swojego niezadowolenia z powodu braku możliwości realizowania praw określonych w ustawie z dn. 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763, Nr 154, poz. 1798, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 92, poz. 753.)

 

Jest to forma wskazania ustawodawcy zaniechania lub/i lekceważenia tak ważnej grupy osób, którzy wykonują zawód zaufania publicznego.

 


http://petycja.eu/petycja-stop-falszywym-psychologom/

 


Podpisz i prześlij informację koleżankom i kolegom psychologom.

 

 

w imieni Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca