A A A

z Instytutem Psychologii UAM w Poznaniu

 

 

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu a Instytut Psychologii UAM w Poznaniu.


 

Od początku istnienia, Oddział PTP w Poznaniu działał na terenie i we współpracy z uczelnią, w której większość z nas zdobyła dyplom psychologa.

Dla wielu powrót w progi uczelni był możliwością „powąchania” holu w Instytucie, dla wielu była to też możliwość sentymentalnego powrotu do szkoły, w której przez 5 lat przygotowywaliśmy się do wykonywania zawodu. Niewątpliwie każde spotkanie na terenie uczelni było też możliwością spotkania się z naszymi nauczycielami – profesorami, wykładowcami, a także z koleżankami i kolegami, członkami naszego stowarzyszenia.

 

W styczniu 2013 roku odbyło się spotkanie Dyrektora Instytutu Psychologii, Pana prof. Jerzego Brzezińskiego z nową przewodniczącą Oddziału PTP w Poznaniu Panią dr Jadwigą Łuczak-Wawrzyniak. Wszelkie dotychczasowe zasady współpracy zostały podtrzymane ze strony Dyrektora Instytutu, w tym możliwość odbywania spotkań Oddziału na terenie uczelni. Przewodnicząca zapewniła o potrzebie bliskiej współpracy pomiędzy psychologami pracującymi w różnych obszarach życia, a psychologami akademickimi, w zgodzie z hasłem przewodnim planowanego 35. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy w 2014 r.: dobra teoria i dobra praktyka psychologiczna.