A A A

Kontakt

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

 

adres do korespondencji:

Zespół Psychologów

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

ul. Polna 33

60-535 Poznań

jluczakwawrzyniak@gmail.com

 

 

Beata Kopaszewska

Sekretarz Oddziału PTP w Poznaniu

sekretarz.ptp@gmail.com