A A A

Kontakt

 

Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

 

Monika Stachowiak-Andrysiak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

 

adres do korespondencji:

Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań

 

monika.stachowiak-andrysiak@psych.org.pl

 

Maja Matysiak

Sekretarz Oddziału PTP w Poznaniu

sekretarz.ptp@gmail.com