A A A

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Sekcji Genetyki Klinicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Najciekawsze nowe osiągnięcia genetyki i ich zastosowanie w praktyce klinicznej w położnictwie i neonatologii
Poznań, 26 października 2015 r.

Szanowni Państwo,

Osiągnięcia genetyki przenikają do praktyki klinicznej w położnictwie i neonatologii, prowadząc do zmiany rekomendacji dotyczących diagnostyki prenatalnej i postnatalnej genetycznie uwarunkowanych wad rozwojowych i chorób rzadkich. Technologia mikromacierzy aCGH, sekwencjonowanie następnej generacji i badanie płodowego DNA obecnego we krwi matki to ostatnio najgorętsze tematy na styku położnictwa, neonatologii i genetyki.

 

Ważną częścią konferencji jest przedstawienie przypadków klinicznych, w których współpraca z genetykiem klinicznym była decydująca dla podjęcia właściwej decyzji dotyczącej opieki medycznej nad ciężarną i dzieckiem. Przedstawimy także przypadki, w których zabrakło badań genetycznych. Zwrócimy uwagę na takie postępowanie przy podejrzeniu choroby genetycznej u płodu i noworodka, które pozwoli lekarzowi uniknąć błędów w sztuce.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Prof. Anna Latos-Bieleńska Prof. Jana Skrzypczak

 

 

Wstęp wolny - konieczność rejestracji

http://www.genetyka2015.bok-ump.pl/