A A A

11 września 2017 r. zawiązanie Terenowego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

Dnia 11 września 2017 r. zawiązał się Terenowy Oddział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło ponad 20 osób. Poza sprawami, które dotyczyły spraw organizacyjnych, uczestnicy spotkania zostali poinformowani o aktualnej sytuacji psychologów. Podnoszony jest temat tożsamości zawodowej w kontekście różnych obszarów życia w których realizujemy się jako psychologowie, a także tego co nas łączy - CZŁOWIEKA - jego zdrowia, dobrostanu, jakości życia.

 

Przewodniczącą Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP została p. mgr Kamila Fryc

 

 

 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na założycielskie spotkanie terenowego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
TERMIN:
11 września 2017 r. o godzinie 18.30
MIEJSCE:
Sala wykładowa im. F. Raszei, (wejście G, piętro I)
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 roku

Oddział Terenowy Związków Zawodowych może zaistnieć wtedy, gdy na spotkaniu założycielskim stawi się co najmniej 10 osób. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze statutem organizacji http://www.ozzp.org.pl/
Liczymy na Państwa zainteresowanie i obecność.
Jak to na spotkaniu założycielskim bywa, trzeba będzie wybrać osoby do pełnienia funkcji: Przewodniczącego, 3 osoby do Zarządu i co najmniej 2. osoby do Komisji Rewizyjnej. Proszę zatem zastanowić się, czy jesteście gotowi kandydować do objęcia którejś z nich.

DLACZEGO ZWIĄZKI ZAWODOWE PSYCHOLOGÓW W POZNANIU

W listopadzie 2016 r. powstał pierwszy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Organizacja, która chce dbać o status i uregulowanie prawne naszego zawodu, bez względu na miejsce pracy psychologa.

Od dłuższego czasu wśród pracowników ochrony zdrowia trwa mobilizacja, która ma na celu poprawę warunków zatrudniania. Na jej rzecz działa Porozumienie Zawodów Medycznych oraz Ogólnopolskie Związki Zawodowe. W odpowiedzi na poczynania rządu - ratownicy medyczni demonstrują, lekarze rezydenci po wakacjach sejmowych zapowiadają strajk głodowy. To przykładowe działania, w które aktywnie włącza się Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Psychologowie pracujący m.in. w ochronie zdrowia, interwencji kryzysowej, opiece społecznej zarabiają w granicach minimalnej krajowej. Trudno abyśmy byli bierni. W czasie gdy podejmowane są decyzje dotyczące kształcenia psychologów, określania kwalifikacji dla osób kształcących się w różnym systemie w dziedzinie psychologia, wchodzenia w życie nowych ustaw i rozporządzeń, które pośrednio dotyczą psychologów nie może zabraknąć psychologów w pracach nad tymi regulacjami. Jeżeli teraz przedstawiciele naszego zawodu nie zabiorą głosu i pozostaną obok toczących się wydarzeń, to przez kolejne dekady nie wydarzy się dla nas nic dobrego.

Program OZZP:

  1. Integracja środowiska

  2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom

  3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach

  4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów

  5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi

  6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat.

 

Osobą, która zainicjowała prace nad utworzeniem Terenowego Oddziału OZZP jest Kamila Fryc z zespołem psychologów Pracowni Psychologiczno-Socjalnej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

spotkajmy się 11. września br. o godz. 18.30 w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu, aby połączyć doświadczenie, wiedzę, zapał, odwagę i aktywność w dbaniu o status zawodu psychologa i godne warunki pracy. Związek zawodowy potrzebuje aktywnych psychologów, którym status zawodu, jego postrzeganie społeczne, standardy pracy i wynagradzania nie są obojętne.

Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego członkostwa oraz szerzenia tej informacji w środowisku psychologów.


z poważaniem

Kamila Fryc

Pracownia Psychologiczno-Socjalna Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczy im. W. Degi w Poznaniu, kom: 668843416, 
e-mail: kama.fryc@gmail.com

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu