A A A

ETYCZNY TELEFON ZAUFANIA DLA PSYCHOLOGÓW

Psychologowie w swojej pracy czasami napotykają na różne dylematy etyczne. Dylemat taki to rodzaj sytuacji problemowej, w której trzeba ustosunkować się do sprzecznych moralnych żądań i dokonać wyboru.

 

Po wielu latach latach prowadzenia dla studentów psychologii wykładu  "Etyka zawodu psychologa" pomyślałem, że przydałby się swoisty "telefon zaufania", dzięki któremu by można przedyskutować swoje wątpliwości etyczne.

 

Proponuję więc, aby każdy psycholog, który ma wątpliwości etyczne wysłał do mnie list z krótkim opisem sytuacji i numerem swojego telefonu. Obiecuję, że oddzwonię w ciągu 4-5 dni.

 

prof. Jacek Paluchowski

adres to: jwpprof@gmail.com