A A A

Po posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Toczyła się m.in. dyskusja nt. klasyfikacji zawodu psychologa. Postanowiono, że w ramach 36. Kongresu PTP Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa (21-24 września 2017, Gdańsk) http://www.36kongresptp.ug.edu.pl/
odbędzie się sesja poświęcona przedstawieniu stanowisk za i przeciw uznaniu zawodu psychologa za zawód medyczny/w ochronie zdrowia. Akcent postawiono na potrzebę rozróżnienia pomiędzy formą zatrudnienia vs. statusem zawodu. A ten wynika z istoty obszaru, którym de facto psychologowie zajmują się (zdrowie, zdrowie psychiczne, możliwości przystosowania się człowieka do otoczenia i jego reakcji w oparciu o zasoby i możliwości wewnętrzne (bio-psycho) i zewnętrzne (-społeczne)
Dodatkowo  do ZG PTP zwrócono się z prośbą  o przedstawienie stanowiska PTP ws. 1) podziału kompetencji pomiędzy mgr psychologii po 5. letnich studiach a psychoonkologiem (np. mgr pielęgniarstwa)  oraz 2)psychopedagoga.
Informacje nt. psychoonkologa wielokrotnie pojawiały się na forum wśród członków naszego Oddziału http://poznan-ptp.pl/?psychoonkolog-tzn.-kto-,88
Psychopedagog został opisany w następujący sposób:
1. zawód działa na pograniczu dwóch innych zawodów - pedagoga i psychologa
2. Pracuje z osobami zaburzonymi i zdrowymi
3. Domeną zawodu jest psychoedukacja, psychoterapia, psychorozwój postawy i emocji. W podstawowych zadaniach zawód ten opisano m. in. na: Diagnozowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stosowanie narzędzi psychopedagogicznych, pedagogicznych i psychologicznych, Diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i społecznych, udzielaniu pomocy psychopedagogicznej rodzinom, nauczycielom, dzieciom i młodzieży/
Wymagane wykształcenie: co najmniej licencjat z pedagogiki lub ukończona psychologia o profilu społecznym, wyższe zawodowe.
Proszę Państwa - proszę odwiedźcie koniecznie stronę http://www.psychopedagog.eu/a tam znajduje się oferta, którą już świadczą "psychopeddagodzy".
Proszę Państwa,
a my nadal dyskutujemy jakim obszarem zajmuje się psycholog, (każdy) praktyk.
Czekam na Państwa opinie na ten temat.
serdecznie pozdrawiam
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu