A A A

Legislacja - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia

 

Szanowni Państwo,

Aktualnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego.


Polskie Towarzystwo Psychologiczne zostało zaproszone do udziału w konsultacjach społecznych.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12278711

 

 

Konsultacje trwają do 17 listopada. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem i zgłoszenie uwag – z punktu widzenia psychologów do 15 listopada. Państwa uwagi przesłane będą do ZG PTP i uwzględnione w stanowisku jakie zajmie nasze Towarzystwo.

 

 

Procedowany jest także projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Uwagi można przesyłać również do 17 listopada, aby przekazać je dalej do ZG PTP.

 

http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-sprawozdania-z-realizacji-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi-w-okresie-od-dnia-1-stycznia-2014-r.-do-dnia-31-grudnia-2014-r.

 

 

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Poznaniu