A A A

Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie 27-28 listopada 2015 r

 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE - INTERDYSCYPLINARNY MODEL OPIEKI.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

 

 

27 - 28 listopada 2015 r.

Hotel Poznański, Luboń k/ Poznania, ul. Krańcowa 4

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.

Jest ona formą zakończenia 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, które realizowane było w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu w latach 2011 - 2015.

Fakt pozyskania akredytacji na specjalizację - psychologię kliniczną pokazał, że jest możliwe połącznie nowoczesnej wiedzy w dziedzinach ginekologii, położnictwa, neonatologii, anestezjologii czy onkologii klinicznej

z nowoczesną wiedzą w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, psychologii człowieka chorego somatycznie, psychologii dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii.

Do współpracy zaprosiliśmy grono wybitnych specjalistów, którzy podzielą się swoimi cennymi doświadczeniami w zakresie budowania interdyscyplinarnego modelu opieki.

Zapraszamy do wysłuchania znakomitych wykładowców oraz do ożywionej dyskusji.

 

z  wyrazami szacunku

 

Organizatorzy

 

Program konferencji
9.30 - 10.00   Rejestracja uczestników
10.00 -  10.30           Wpływ czynników prenatalnych i postnatalnych na mikroflorę jelit
noworodków  – dr hab. med. Jan Mazela,  mgr Anna Bartnicka
10.30 – 11.10 Mikrobiom  dorosłego człowieka  - prof. dr hab. Piotr Heczko
11.10 - 11.40   Bakterie przewodu pokarmowego, a schorzenia proktologiczne
- dr Piotr Kochan
11.40 – 11.50   Probiotyki na miarę – celowane leczenie probiotycznew problemach
proktologicznych  - mgr Danuta Radziewicz
11.50 -  12.20             Przerwa na kawę
12.20 – 12.50 Rola wybranych składników flory bakteryjnej jelit w patomechanizmie
przewlekłego zapalenia jelit  - dr hab. Magdalena Strus    
12.50 - 13. 30   Czy bakterie mogą być markerem zdrowego jelita?- znaczenie nowoczesnej
diagnostyki mikroflory przewodu pokarmowego - mgr Anna Bartnicka  
13.30  – 14.10 Przerwa na lunch
14.10  – 14.20   Probiotyki na miarę –celowane leczenie probiotycznew problemach
urologicznych  - mgr Danuta Radziewicz
14.20   - 15.00            Zespół przesiękliwego jelita jako przyczyna rozwoju chorób cywilizacyjnych
- dr n. med. Mirosława Gałęcka
15.00 - 15.10              Znaczenie diagnostyki alergii IgG-zależnej w wybranych jednostkach
Chorobowych – mgr Katarzyna Drews
15.10 - 15. 50              Przeszczep flory jelitowej – wskazania na dziś i perspektywy na przyszłość
- dr n. med. Paweł Grzesiowski
15.50 -                           Rozdanie certyfikatów
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Piotr Heczko
Dr hab . Magdalena Strus

PROGRAM KONFERENCJI

27 listopada 2015 r.

 

 

14.00 - 14.50
SESJA I. PSYCHOLOGIA KLINICZNA - DZIEDZINA PRAKTYKI KLINICZNEJ
1. Specjalizacja w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: Psychologia Kliniczna- wprowadzenie.
dr hab. Bernadetta Izydorczyk (konsultant krajowy z psychologii klinicznej)

2. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie z krytycznymi wydarzeniami życiowymi.
prof. Helena Sęk (psycholog, UAM Poznań)

3. Standardy opieki psychologicznej w GPSK UM.
dr Maciej Sobkowski (Dyrektor GPSK UM, Poznań)


14.50 - 15.05 PRZERWA KAWOWA
15.05 - 16.35
SESJA II. PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE
1. Jak pomóc kobiecie z cukrzycą w ciąży urodzić zdrowe dziecko - model interdyscyplinarnej opieki diabetologiczno - położniczej.
prof. Ewa Wener - Ożegowska (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

2. Kobieta z cukrzycą w ciąży - koncepcja pomocy psychologicznej.
mgr Nina Domańska (psycholog, GPSK UM, Poznań)

3. Kobieta z cukrzycą w ciąży - psychoedukacja jak lekarstwo.
mgr Danuta Olejniczak (położna, GPSK UM, Poznań)

4. Interdyscyplinarna opieka nad kobietą w ciąży z padaczką - jak współpracować, jak sprostać standardom.
prof. Joanna Jędrzejczak (neurolog, Dyrektor CMKP, Warszawa)

5. Implikcje interdyscyplinarne.
16.35 - 17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00 - 18.30
SESJA III. PSYCHOLOGIA KLINICZNA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH - CZY ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA STANDARDÓW INTERDYSCYPLINARNEJ OPIEKI
NAD KOBIETAMI W CIĄŻY I PO PORODZIE Z PROBLEMAMI W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO?

1. Tokofobia - cinka granica między ciałem a psychiką.
dr Agnieszka Remlinger - Molenda (psychiatra, Klinika Psychiatrii, UMP, Poznań)

2. Pacjentka w oddziale ginekologiczno - położniczym w depresji lub/i lęku - diagnoza psychologiczna przy łóżku chorej i co dalej?
prof. Eleonora Bielawska - Batorowicz (psycholog, Instytut Psychologii, UŁ, Łódź)

3. Opieka lekarza położnika nad pacjentką w ciązy z zaburzeniami psychicznymi.
prof. Krzysztof Szymanowski (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

4. Opieka położnej nad kobietą w depresji lub/i lęku.
dr Katarzyna Wszołek (położna, GPSK UM, Poznań)

5. Implikacje interdyscyplinarne.
18.30 - 18.40 PRZERWA KAWOWA
18.40 - 20.10
SESJA IV. PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY - PODSTAWOWE FORMY POMOCY DLA PACJENTEK NIEPEŁNOLETNICH I ICH RODZIN
1. Kiedy dziecko rodzi dziecko - opieka lekarza nad małoletnią ciężarną.
dr Karina Kapczuk (ginekolog-położnik, GPSK UM, Poznań)

2. Kiedy dziecko rodzi dziecko - opieka psychologa nad nastoletnią matką i jej rodziną.
mgr Jadwiga Migaszewska - Majewicz (psycholog, konsultant wojewódzki z psychologii klinicznej, Poznań)

3. Opieka psychologa nad małoletnią ciężarną i jej rodziną -  opis przypadku.
mgr Anna Bukowska (psycholog, GPSK UM, Poznań)

4. Nieletnia matka - kiedy ochrona prawna i społeczna, a kiedy wsparcie i pomoc dla środowiska w którym żyj?  Dylematy pomagania.
mgr Grazyna Woźniak (MOPR, Poznań)

5. Implikacje interdyscyplinarne
20.30 - ..... SPOTKANIE TOWARZYSKIE
28 listopada 2015 r.

09.00 - 10.30
SESJA V. NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA - KONSEKWENCJE BEHAWIORALNE USZKODZENIA MÓZGU
O ZRÓŻNICOWANEJ PATOLOGII, CHARAKTERYSTYCE LOKALIZACYJNEJ I ETIOLOGICZNEJ.

1. Zaburzenia funkcji poznawczych w okresie ciąży i okołoporodowym oraz menopauzy.
dr Monika Wiłkość (psycholog, Instytut Psychologii, UKW, Bydgoszcz)

2. Poród w kontekście chorób neurologicznych.
mgr Maria Forycka (psycholog, Szpital MSW, Poznań)

3. Opieka położnej nad pacjentką starszą  - komunikacja, bezpieczeństwo, jakość życia.
dr Małgorzata Piskorz - Szymendera (położna, GPSK UM, Poznań)

4. Rola preparatów ginekologicznych - efekt miejscowy i nie tylko...
mgr Ewa Bielak (Miralex)

5. Implikacje interdyscyplinarne.
10.30 -  10.40 PRZERWA KAWOWA

10.40 - 12.10
SESJA VI. OPIEKA PALIATYWNA W PERINATOLOGII - PROBLEMY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I ETYCZNE.

1. Diagnostyka prenatalna pro life czy pro choice - dylematy genetyka.
prof. Anna Latos-Bieleńska (genetyk kliniczny, UMP, Poznań)

2. Płód/noworodek u kresu życia - dylematy neonatologa wobec umierającej nadziei rodziców.
dr hab. Jan Mazela (neonatolog, GPSK  UM, Poznań)

3. Opieka pielęgniarska nad nieuleczalnie chorym lub/i umierającym noworodkiem i jego rodziną.
mgr Magdalena Tomaszewska (położna, GPSK UM, Poznań)

4. Psycholog w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka - jaka i komu potrzebna jest opieka psychologiczna?
dr hab. Grażyna Kmita (psycholog, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Psychologii UW, Warszawa)

5. Implikacje multidyscyplinarne.
12.10 - 12.20 PRZERWA KAWOWA

12.20 - 13.50
SESJA VII. PSYCHOONKOLOGIA

1. Kobieta chora na nowotwór narządu rodnego. Lęk i depresja - dostosowanie do choroby, czy zaburzenia psychiczne?
prof. Krystyna de Walden - Gałuszko (psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, GUM, Gdańsk)

2. Rozpoznanie nowotworu - budowanie nadziei pacjentki w oparciu o nowoczesne metody terapii.
prof Stefan Sajdak (ginekolog - położnik, GPSK UM, Poznań)

3. Zagrożenie Zespołem Stresu Pourazowego u pacjentek po zakończonym leczeniu onkologicznym.
dr Marta Kulpa (psycholog, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie - Skłodowskiej, Warszawa)

4. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentką w oddziale ginekologii onkologicznej - asystowanie, współodczuwanie, współpraca.
mgr Maciej Krajewski (pielęgniarz, WCO, Poznań)

5. Implikacje multidyscyplinarne.
13.50 - 14.00    ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

Dr n. med. Mirosława Gałęcka

ZGŁOSZENIA

 

e-mail: bielak@miralex.pl    tel.: 502-348-830

(imię i nazwisko, specjalizacja, miejsce pracy, telefon lub e-mail, nr prawa wykonywania zawodu)

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

150 PLN – płatne przelewem, po wcześniejszym zgłoszeniu się

100 PLN - studenci, płatne przelewem, po wcześniejszym zgłoszeniu się

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać na konto:

 

MIRALEX SP. Z O.O. UL. SIKORSKIEGO 14/6, 64-920 PIŁA

75 1500 1041 1210 4005 4090 0000

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko / nazwa konferencji np. Anna Nowak / Psychologia

osoby które chcą otrzymać fakturę prosimy o dodanie dopisku „/F“ czyli: Anna Nowak / psychologia / F

dane do faktury prosimy przesłać na adres: bielak@miralex.pl

 

 

CERTYFIKATY

Bezpośrednio po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych przyznanych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Lekarską.

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA W LISTOPADZIE