A A A

Zaproszenie na konferencję

Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia,

 

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego, Poznań ul. Przybyszewskiego 37

 

Piątek, 26.06.2015 r.

SESJA I - POŁOŻNICTWO

godz. 9.00-11.00

 

 

WSTĘP WOLNY

 

 

Wraz z postępem medycyny matczyno-płodowej powinien równolegle następować postęp w jakości sprawowanej opieki nad matką/rodzicami oraz płodem/noworodkiem w terminalnej fazie życia i nad sobą wzajemnie – personelem medycznym. Opieka paliatywna jest to temat, który pojawia się sporadycznie w konferencjach perinatologicznych, neonatologicznych i położniczych. Dlatego temat opieki nad matką/rodzicami oraz płodem i noworodkiem w terminalnym okresie życia stał się tematem sesji konferencji organizowanej z okazji Jubileuszu – 40. lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

Wybór tematu wydaje się uzasadniony w kontekście Jubileuszu Wydziału Nauk o Zdrowiu z powodu przemian, które są wynikiem interdyscyplinarnego postrzegania najtrudniejszych problemów w medycynie. Angażowanie się wielu profesjonalistów – lekarzy, położnych i psychologów w opiekę nad pacjentkami/rodzinami, które konfrontują się z nieuleczalną i nierokującą na przeżycie chorobą płodu/dziecka jest jednym ze sposobów dopełnienia się usług medycznych. Takie interdyscyplinarne ujmowanie trudnych zagadnień pozwala zaprzeczać twierdzeniu, że medycyna w wielu sytuacjach jest bezradna.

 

 

Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia

 

Piątek, 26.06.2015 r. – SESJA POŁOŻNICTWO

przewodniczy sesji: prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski

 

9.00-9.20 mgr Katarzyna Ziółkowska

Znaczenie badań laboratoryjnych wykonywanych w miejscu opieki nad

pacjentem (wykład sponsorowany)

 

9.20-9.40

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań)

Zagrożenie współczesnego świata – wykluczenie społeczne chorego

płodu lub/i noworodka

 

9.40-10.00

dr n. med. Jakub Kornacki (UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Przekazywanie niepomyślnych informacji w ramach medycyny matczyno-

płodowej

 

10.00-10.20

mgr Magdalena Tomaszewska (UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Problemy w opiece położnych nad nieuleczalnie chorym i umierającym

noworodkiem i jego rodzicami

 

10.20-10.40

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (GPSK UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Interdyscyplinarna opieka nad płodem i noworodkiem u kresu życia –

standardy postępowania wobec rodziców i personelu medycznego w

GPSK

 

10.40-11.00

mgr Agnieszka Baranowska (Warszawskie Hospicjum Domowe dla Dzieci)

Perinatalna opieka nad noworodkiem w oparciu o model Fundacji

Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

 

 

 

 

Zapraszam do zapoznania się z programem konferencji

http://www.40lecie.wnoz.ump.edu.pl/zd/program_v2.pdf

s.28

Uczestnicy tej sesji są zaproszonymi gośćmi, jednakże nie będą korzystali z materiałów konferencyjnych.

Hasło przy rejestracji: PTP do kwadratu

 

Serdecznie zapraszamy
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca

Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Poznaniu

 

prof. dr hab. Beata Pięta

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Położnych

dodano: 22 czerwca 2015r.