A A A

Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne                         Gdańsk-Bydgoszcz, 28.12.2014 r.
Sekcja Psychologii Klinicznej 
Człowieka Dorosłego
              Szanowni Państwo,


W dniu 28 listopada 2014 roku podczas I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej w Poznaniu 
odbyła się dyskusja panelowa na temat kształcenia podyplomowego psychologów klinicznych,
a w dniu 29 listopada odbyło się spotkanie Sekcji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Kierując się troską o naszą grupę zawodową, dotyczącą ważnego dla nas aspektu jakim jest przebieg
kształcenia specjalistycznego, w trakcie spotkania podjęliśmy się przygotowania szczegółowych
wskazań do Programu Specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Chcemy, by nasze propozycje
osadzone były realiach funkcjonowania psychologów w całym kraju. Dlatego zwracamy się do wszystkich
psychologów o nadsyłanie swoich uwag, propozycji i dzielenie się z nami swoimi refleksjami na temat
staży, kursów teoretycznych i egzaminu specjalizacyjnego.
Uwagi, propozycje i refleksje prosimy kierować drogą mailową na adres ptp.bydgoszcz@interia.pl
dopisując w tytule maila "Specjalizacja - uwagi". Termin nadsyłania e-maili upływa
z końcem stycznia 2015 roku.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie tej wiadomości innym zainteresowanym psychologom. Przewodnicząca Vice Przewodnicząca
Sekcji Psychologii Klinicznej Sekcji Psychologii Klinicznej
Człowieka Dorosłego PTP Człowieka Dorosłego PTP


dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG dr hab. Małgorzata Basińska, prof UKW
psycholog kliniczny specjalista psycholog kliniczny