A A A

UWAGA: POSZUKIWANY PSYCHOLOG

 

UWAGA: POSZUKIWANY PSYCHOLOG


Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”


w Poznaniu poszukuje na zastępstwo psychologa do pracy w wymiarze całego etatu


w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum”


Wymagania:


- wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe,


- min. pół roku doświadczenia w pracy z osobami chorującymi psychicznie,


- ukończone szkolenie z zakresu prowadzenia treningów umiejętności społecznych,


- umiejętność pracy w grupie,


- kreatywność i samodzielność w prowadzeniu działań,


- bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, odpowiedzialność,


- wysokie kompetencje komunikacyjne


Oferujemy:


- współpracę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,


- pracę w miłym, dynamicznym zespole.


Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie


moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie


z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr


101, poz. 926).”


Termin nadsyłania dokumentów aplikacyjnych upływa dn. 17.06.2016