A A A

Zaproszenie na Walne Zebranie Oddziału PTP w Poznaniu

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

 


Uprzejmie informujemy o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu Wyborczym  Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w  Poznaniu


Plan:

  1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej;
  2. rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
  3. wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; kandydatury do władz Oddziału zgłaszają w czasie Walnego Zgromadzenia uczestnicy spotkania.
  4. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa
  5. Wybór delegatów (13 osób) na Walne Zgromadzenie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, które odbywać się będzie w dniach 27-29 listopada 2015 r.


Czas:

6 października 2015 (wtorek) o godz. 18:00, drugi termin spotkania, gdyby w pierwszym nie zebrało się kworum, odbędzie się 6 października 2015 (wtorek) o godz. 18:15.


Miejsce:

Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D sala 310


Głosują członkowie zwyczajni.


z pozdrowieniami


w imieniu Zarządu Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu


Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak  Przewodnicząca

Anna Frączek Sekretarz

http://www.poznan-ptp.pl/