A A A

Członkostwo w Oddziale PTP w Poznaniu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Przypominam o konieczności aktualizacji danych osobowych. Dotyczy to między innymi zmiany nazwiska oraz adresu zamieszkania i mailowego.

Informacje takie należy przesyłać mailem na adres przewodniczącejjluczakwawrzyniak@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji:

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

ul. Polna 33,

60-535 Poznań

 

Osoby, które do tej pory były członkami nadzwyczajnymi, z uwagi na ukończenie studiów prosimy o przesłanie informacji dotyczących uzyskania dyplomu psychologa. Również osoby, które przeszły na emeryturę prosimy o poinformowanie o tym fakcie, gdyż wiąże się to ze zwolnieniem z płacenia składek członkowskich.

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu