A A A

Gorące refleksje po 66. Kongresie PTP w Gdańsku

Gorące refleksje po

36. Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego p.t. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”,

Gdańsk, 21-24 września 2017

 

1. Tożsamość zawodowa psychologów

2. Diagnoza psychologiczna i jej składowe: nozologiczna, funkcjonalna, psychospołeczna.

3. Dlaczego psycholodzy nie integrują 3. diagnoz

4. Osobista odpowiedzalność psychologa za proces diagnozy. Dlaczego psycholodzy boją się odpowiedzalności za formę diagnozy nozologicznej

5. Zdrowie człowieka - w kontekście różnych obszarów pracy człowieka

6. Dlaczego psychologowie w "oświacie" nie walczą o swoją tożsamość zawodową - a są personelem pedagogicznym lub/i nauczycielami

7. Aktualne ustawy i rozporządzenia regulujące pracę psychologów w różnych miejscach

8. Ważne pytanie, a może działanie:

 

Czy nie należy dążyć do zmiany sytuowania psychologii w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych w wykazie obszarów wiedzy: (Dz U z 30 sierpnia 2011,   2011.179.1065)

 

 

PSYCHOLOGIA AKTUALNIE ZNAJDUJE SIĘ w DZIALE : dziedzin nauk społecznych.

Jesteśmy lokowani wśród takich nauk jak: 1) nauki o bezpieczeństwie, 2)nauki o obronności, 3) nauki o mediach, 4) nauki o polityce, 5) nauki o polityce publicznej, 6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, 7) pedagogika, 8) psychologia, 9) socjologia

 

 

PSYCHOLOGIA ze względu na obszar zastosowania powinna być w: obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Wtedy psychologia znalazłaby się wśród takich dziedzin, które są adekwatne do obszarów jakimi nasza dziedzina sie zajmuje, a więc wśród nauk medycznych,  farmaceutycznych,  o zdrowiu,  o kulturze fizycznej.

 

 

Podsumowanie:

1) działania na rzecz tożsamości zawodowej psychologów,

2) Uznanie, że psycholog bez względu na obszar w którym pracuje, zajmuje się człowiekiem, jego zdrowiem, dobrostanu

3) walka o godność psychologa w środowisku pracy