A A A

Psychologia medyczna studia licencjackie w W-wie Żart czy zagrożenia

dodano: 26 czerwca 2017 r.

My tu debatujemy czy psycholog jest zawodem medycznym czy nie, a inni działają.
Psychologia medyczna studia licencjackie w W-wie
Proszę spojrzeć na kadrę, której członkowie reprezentują różne działy psychologii. Pozwoliłam sobie do nazwisk dodać afiliacje, któe mozna znaleźć w internecie.
 • prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa
 • dr hab. Piotr Radkiewicz Zagadnienia z różnych obszarów psychologii społecznej, psychologii politycznej, makropsychologii i psychologii pracy.
 • dr hab. Jerzy Rosiński Zachowania organizacyjne, negocjacje, psychologia reklamy
 • dr hab. Artur Ziółkowski Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej
 • dr Marek Graczyk - psycholog sportu
 • dr Justyna Korzeniewska  zajmuje się głównie pomocą dzieciom ciężko chorym i niepełnosprawnym, w tym niewidomym, niesłyszącym, głuchoniewidomym, niepełnosprawnym intelektualnie, z zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi (neurofibromatoza, stwardnienie guzowate, padaczka) oraz chorobami przewlekłymi.
 • dr Tomasz Prusiński  Instytut Psychologii, UKSW Warszawa, Socjologia, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW Warszawa Osobowość  - perspektywa czynnikowa i niektóre ujęcia narracyjne, Wpływ sprawiedliwości proceduralnej i dystrybutywnej na zdrowie psychiczne i dobrostan jednostki, Bliskie relacje przyjacielskie a inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne, Psychometria, Filozofia nauki, w tym szczególnie nurty konstruktywistyczne, Psycho-społeczne aspekty definiowania wolności
 • dr Patrycja Sroka – Oborska , Wyższa Szkoła Menedżerska, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, certyfikowany psycholog sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (nominacja 2010, 2012, 2015). Specjalizuje się także w psychoterapii, psychologii pracy i organizacji oraz interwencji kryzysowej. Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół psychologii sportu, szczególnie interesuje się czynnikami psychologicznymi związanymi z wynikiem w sporcie wyczynowym.
 • dr Elżbieta Trylińska – Tekielska
 • mgr Marcin Kulpiński
 • mgr Małgorzata Procner – Przeszowska


W takim razie, jeżeli psychologowie nie mający specjalizacji z PK, a także nie pracujący w tzw. służbie zdrowia będą uczyć psychologii medycznej, to pokazuje na to, że myślenie o psychologii jako dziedzinie w ochronie zdrowia, przez psychologów z różnych obszarów - sportu, reklamy, organizacji i pracy jest oczywiste.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że w bałaganie organizacyjnym w obszarze zdrowia, braku porozumienia wśród psychologów i odkładaniu ważnych spraw przez reprezentujące nas PTP - prawo do pracy w obszarze zdrowia otrzymają osoby spoza naszego grona. Wymienię to co już wiadomo, że pewne dziedziny są w obszarze zdrowia, a nasza (psycholog w każdej specjalności) NIE. Psychoonkolog (psycholog lub osoba posiadająca wyższe medyczne studia I lub/i II stopnia - np. dietetyk, kosmetolog, nauki o zdrowiu i dodatkowo posiada ukończone studia podyplomowe (250H) w dziedzinie psychoonkologia) lub psychotraumatolog lub psychoterapeuta lub terapeuta uzależnień.

Szanowni Państwo,
te informacje przekazuję do Waszej wiadomości jako pilne, pomimo tego, że rozpoczął się sezon wakacyjny. Uprzejmie proszę o wyrażenie swojego zdania, opinii. To co się zadzieje teraz będzie obowiązywało przez kolejne 50-60 lat. Czy naprawdę chcemy wrócić jako profesjonaliści do funkcji technika psychologa z lat 50. ubiegłego wieku. Wolny rynek w organizowaniu edukacji dla osób chcących świadczyć usługi w ochronie zdrowia i w udzielaniu świadczeń psychologicznych pokazuje, że granice rozsądku zostały już dawno przekroczone.
Przypomnę nasze działania i protest sprzed około roku, gdy w szkole policealnej 1. rocznej  (260 h), kształcono psychologów wychowawczych a w rekomendacjach dla "absolwentów" wskazano jako miejsca pracy poradnie PP, możliwość diagnozowania i opiniowania dzieci w kontekście rozwojowym. Warunkiem przyjęcia było wykształcenie średnie, matura nie była wymagana.
Pomimo pomruku niezadowolenia, który pokazał się wśród uprawnionych psychologów, znowu przyszedł czas chowania "głowy w piasek". Dokąd zmierzamy....
Mam nadzieję, że włączycie się Państwo do dyskusji. Jeżeli pozwolicie i wyrazicie taką wolę, to  będę wasze zdanie, opinie rozsyłała dalej. Do członków Oddziału PTP w Poznaniu wysyłam maile w systemie  niejawnym na prośbę niektórych osób.
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu