A A A

Prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Spotkanie poświęcone było informacji o aktualnym stanie prac nad nowym projektem regulacji prawnej zawodu psychologa oraz uzgodnieniu najważniejszych postulatów przed zaplanowanym na 26 marca spotkaniem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że ważne jest, by prezentować jednolite, wspólne stanowisko w kontaktach z urzędami decydującymi o dalszych losach przygotowywanej nowej ustawy zawodowej.

Uzgodniono, iż należy podkreślać dwa podstawowe elementy najistotniejsze dla pełnego uregulowania prawnego zawodu psychologa:

  1. Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, oznacza to, że należy do grupy zawodów regulowanych. Psycholog podejmując działania zawodowe musi zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności , by ingerując w psychikę klientów/pacjentów postępował zgodnie ze standardami zawodowymi, przestrzegał zasad etyki zawodowej, a szczególnie zachowania tajemnicy zawodowej. Musi także posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne gwarantujące wysoką jakość usług.

  2. Wykształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu psychologa obligatoryjnie powinno zawierać program 5 lat studiów psychologicznych, niezależnie od formy kształcenia. Europejski Dyplom Psychologa pozwalający podejmować pracę zawodową w krajach UE wyraźnie zawiera wymóg 5-letniego akademickiego psychologicznego wykształcenia.

Ustalono także, że warto przedyskutować inne ważne tematy związane z ustawą o zawodzie psychologa oraz problemy, które wyłonią się po uzyskaniu informacji w czasie spotkania 26 marca w MPiPS. Po tym spotkaniu zamieścimy na stronie www. ptp.org.pl oraz roześlemy elektronicznie zaproszonym na sobotnie spotkanie krótki komunikat, który pozwoli podjąć decyzję dotyczących dalszych spotkań.

 

źródło: http://www.ptp.org.pl/ustawa/ustawa/informacja_o_spotkaniu.doc