A A A

Seminarium Neuropsychologiczne 20 maja 2017 roku LUBIN

 

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W imieniu organizatorów, zapraszam serdecznie już po raz 10. na Seminarium Neuropsychologiczne organizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu oraz Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Spotykamy się 20 maja 2017 roku (w godzinach od 9.00 do 18.00), w Lubinie (Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1)

W tym roku słuchać i rozmawiać będziemy o różnych obliczach starości (plakat w załączniku).

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli goście:

• Prof. Jose Domingo Barroso Ribal (neuropsycholog, Catedrático de Neuropsicología, profesor de Psicología en la Universidad de La Laguna, Tenerife: “Cambios cognitivos y neuroanatomicos en el envejecimiento normal (entre los 40 – 80 años)” (“Zmiany poznawcze i neuroanatomiczne w procesie normalnego, fizjologicznego starzenia się osób między 40 a 80 rokiem życia)” 

• Dr Dorota Niewiedział (psycholog, psychoterapeuta terapii systemowej, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego): „Optymalizacja relacji rodzinnych z osobą starzejącą się dotkniętą chorobą Alzheimera”

• Prof. dr hab. Piotr Roszak (profesor teologii, prodziekan ds. nauki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor stowarzyszony Uniwersytetu Navarry w Hiszpanii): „Nie wszystko się starzeje. Mądrość, pamięć, doświadczenie w myśli Tomasza z Akwinu”

• Dr Jadwiga Jasińska – Sadura (historyk sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu): „Blaski i cienie wieku dojrzałego, czyli obrazy starości w sztuce”

• Mgr Krzysztof A. Ziembik (prawnik, inżynier, popularyzator nauki, założyciel Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia" oraz Fundacji Edukacji Medycznej, współzałożyciel i członek Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego): „Prawa starość”

• Prof. Leszek Paradowski (lekarz, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu): „Cuda w medycynie”

================================================
Miejsce Seminarium: Centrum Kultury „Muza” 
Lubin, ul. Armii Krajowej 1

Zapraszamy!
Wstęp wolny

W imieniu swoim, Oddziału Terenowego PTP we Wrocławiu oraz Ośrodka Alzheimerowskiego


Agnieszka Żelwetro

​Przewodnicząca OT PTP we Wrocławiu​

specjalista psychologii klinicznej
neuropsycholog

Ośrodek Badawczo - Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu,
ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
(www.osrodek-alzheimer.pl)