A A A

Dzień Psychologa - życzenia

Niech będzie tradycją, że tego dnia składamy sobie i przyjmujemy życzenia.

A życzmy sobie:

 

  • abyśmy nie traktowali naszych pacjentów/klientów jako petentów, którym udzielamy aktu naszej łaski, a jako najważniejsze osoby, które potrzebują naszej pomocy,

  • aby nie towarzyszyło nam przekonanie, że jedynie my znamy sposób na pokonanie życiowych trudności, udzielając pomocy psychologicznej, stosując psychoterapię, wykorzystując wiedzę psychologiczną w różnych obszarach ludzkiego życia,

  • aby przyświecała nam myśl, że zarówno potrzebują nas nasi pacjenci/klienci, ale także i my ich potrzebujemy,

  • abyśmy tak organizowali pracę, aby pacjenci/klienci mieli przekonanie, że otrzymają tyle naszego czasu i zaangażowania, ile go będą rzeczywiście potrzebować,

  • abyśmy ograniczyli pogoń za symbolicznymi oznakami doskonałości – w mowie, wyglądzie, w tym czym się otaczamy, aby nie stanowiło to bariery w budowaniu relacji z naszymi pacjentami/klientami.

 

 

Zarząd Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

 

ddbanaszczyk.blogspot.com