A A A

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów - informacje

 

Szanowni Państwo.


W listopadzie 2016 r. powstał pierwszy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Organizacja, która chce dbać o status i uregulowanie prawne naszego zawodu, bez względu na miejsce pracy psychologa. 


Od dłuższego czasu wśród pracowników ochrony zdrowia trwa mobilizacja, która ma na celu poprawę warunków zatrudniania. Na jej rzecz działa Porozumienie Zawodów Medycznych oraz Ogólnopolskie Związki Zawodowe. W odpowiedzi na poczynania rządu - ratownicy medyczni demonstrują, lekarze rezydenci po wakacjach sejmowych zapowiadają strajk głodowy. To przykładowe działania, w które aktywnie włącza się nasz związek. 


Psychologowie pracujący m.in. w ochronie zdrowia, interwencji kryzysowej, opiece społecznej zarabiają w granicach minimalnej krajowej. Trudno mi pozostać bierną. Mam poczucie, że jeżeli teraz przedstawiciele naszego zawodu nie zabiorą głosu i pozostaną obok trwających wydarzeń, przez kolejne dekady nie wydarzy się dla nas nic dobrego. 


We współpracy z p. J. Łuczak-Wawrzyniak postanowiłyśmy stworzyć warunki do zorganizowania poznańskiego Terenowego Oddziału Związku Zawodowego Psychologów. Połączenie doświadczenia, wiedzy, zapału, odwagi i aktywności może być dobrym napędem zmian.  Związek zawodowy potrzebuje aktywnych działaczy. Ludzi, którym status zawodu psychologa, jego postrzeganie społeczne, standardy pracy i wynagradzania nie są obojętne. 


Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego członkostwa oraz szerzenia tej informacji w środowisku psychologów.                
Będziemy Państwa informować o terminie spotkania założycielskiego, które przewidywane jest na pierwszą połowę września.Poniżej kilka przydatnych linków i skrót programu OZZP.


 

 

www.ozzp.org.pl - strona OZZP.

www.facebook.com/groups/884175021718164/?pnref=story – grupa na FB pt. Porozumienie Psychologów, która służy jako forum wymiany bieżących informacji związkowych, dołączyć może każdy psycholog.Program OZZP:

 

  1. Integracja środowiska
  2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom
  3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach
  4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów
  5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi
  6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat.

 

Z poważaniem


Kamila Fryc

Pracownia Psychologiczno-Socjalna, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, e-mail: kama.fryc@gmail.com
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak  
Zespół Psychologów, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, e-mail:jluczakwawrzyniak@gmail.com