A A A

Prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Szanowni Państwo,

Pragnę przekazać, że na posiedzeniu Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, które miało miejsce 20 lutego 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, omówione zostały założenia projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Jest mi niezmiernie miło przekazać, że Zespół podjął decyzję o wpisaniu wyżej wymienionego projektu do Wykazu Prac Rady Ministrów. Zalecona jednak została korekta testu regulacyjnego w zakresie skutków finansowych wprowadzenia nowych rozwiązań oraz uwzględnienia zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących zawodów regulowanych.

W związku z tym, w MPiPS trwają prace nad korektą skutków finansowych testu regulacyjnego. Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące zawodów regulowanych zostaną uwzględnione w późniejszym terminie, po ich przekazaniu przez KE.

Z poważaniem,
Anna Świątek-Kolera
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 661 16 37