A A A

Seksuologia Wieku Rozwojowego

 

 

ZAPROSZENIE DLA PSYCHOLOGÓW I STUDENTÓW PSYCHOLOGII


SEKSUOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO
WRZESIEŃPOZNAŃ, 05-758/0-00-001-2016

Tytuł kursu:
Seksuologia wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs doskonalący dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii
Termin(y):
05.09.2016 - 09.09.2016
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii; Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Miejsce kursu:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii; Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Kierownik naukowy:
dr n.med. Grażyna Jarząbek-Bielecka
Zgłoszenia na kurs:
mgr Barbara Jaracz, mgr Hanna Więczkowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Centrum Stomatologii, Oddział Kształcenia Podyplomowego, ul. Bukowska 70, pok. D238, 60-812 Poznań, fax: 61/ 854-71-41, e-mail: bjaracz@ump.edu.plhwieczko@ump.edu.pl (wyłącznie na formularzu pobranym ze strony www.ump.edu.pl-Kształcenie Podyplomowe-Oddział Kształcenia Podyplomowego)
Płatności:

Kurs bezpłatny