A A A

Prace nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

MPiPS przekazało psychologom roboczą wersję projektu założeń do projektu ustawy ozawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.


W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:


Listem  MPiPS z dn. 14 maja 2015 r.

http://www.ptp.org.pl/ustawa/ustawa/List%20MPiPS%2014%20maja%202015.doc

 

 

Testem regulacyjnym z dn. 14 maja 2015 r.

http://www.ptp.org.pl/ustawa/ustawa/Test_regulacyjny_14_05_2015.doc

 

Założeniami do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dn. 11 maja 2015 r.

http://www.ptp.org.pl/ustawa/ustawa/zalozenia_o_psychologu_projekt_11_05_2015.doc

 

 

 

 

Do dnia 29 maja br. istnieje możliwość zgłaszania uwag i propozycji na adres:

 

sekretariat.ddp@mpips.gov.pl