A A A

Legislacja

Na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia psychiatrycznego i leczenia uzależnień.

 

Przesyłam linkhttp://legislacja.rcl.gov.pl/lista/516/projekt/262632/katalog/262635

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem i przesłanie swoich uwag albo jako grupy osób pracujących w poszczególnych jednostkach/ poradniach/ośrodkach bezpośrednio do Ministra Zdrowia albo na adres mailowy Przewodniczącej Oddziału PTP. Na podstawie zebrania Państwa uwag będzie można przesłać wspólne pismo do MZ.

 

Termin jest krótki - bo do 19 grudnia.