A A A

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

serdecznie zaprasza na zajęcia z psychoedukacji dla rodzin i opiekunów osób

chorujących psychicznie w ramach realizacji zadania publicznego

pt. Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski„Patrząc w przyszłość” - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie.

Harmonogram zajęć:

Data i godzina spotkania:

Tematyka zajęć:

Prowadzący:

23.08.2016

17.00 – 19.00

Przebieg i objawy zaburzeń psychicznych – najważniejsze informacje.

p. Barbara Heller – Piotrowska - psychiatra

30.08.2016

17.00 – 19.00

Terapia zaburzeń psychicznych: kiedy leki, kiedy psychoterapia.

p. Barbara Heller – Piotrowska – psychiatra

06.09.2016

17.00 – 19.00

Następstwa przerwy w przyjmowaniu leków. Dlaczego systematyczne leczenie po pierwszym epizodzie może decydować o dalszym przebiegu choroby.

p. Barbara Heller – Piotrowska - psychiatra

13.09.2016

17.00 – 19.00

Aspekty zdrowotne przewlekłego przyjmowania leków. Objawy uboczne, wskazania do badań kontrolnych. Oddziaływanie „prozdrowotne”.

p. Barbara Heller – Piotrowska - psychiatra

20.09.2016

17.00 – 19.00

Ochrona praw osób chorujących psychicznie w świetle przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

p. Justyna Kosińska – pracownik socjalny

p. Agnieszka Skołuda – pracownik socjalny

27.09.2016

17.00 – 19.00

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie.

p. Justyna Kosińska – pracownik socjalny

p. Agnieszka Skołuda – pracownik socjalny

04.10.2016

17.00 – 19.00

MOPR jako instytucja wspierająca osoby z problemami zdrowia psychicznego.

p. Justyna Kosińska – pracownik socjalny

p. Agnieszka Skołuda – pracownik socjalny

11.10.2016

17.00 – 19.00

Gdzie szukać pomocy w ramach NFZ? Prawa pacjenta wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

p. Justyna Kosińska – pracownik socjalny

p. Agnieszka Skołuda – pracownik socjalny

18.10.2016

17.00 – 19.00

Chcę pójść do pracy!- szanse i zagrożenia związane z podejmowaniem zatrudnienia przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. O wspomaganiu zatrudnienia z punktu widzenia doradcy zawodowego i psychologa. Możliwe trudności i sposoby radzenia sobie. Instytucje wspierające. Rola opiekuna we wspomaganiu zatrudnienia.

p. Magdalena Jakubik - psycholog

p. Agnieszka Skołuda – doradca zawodowy

25.10.2016

17.00 – 19.00

Czynniki sprzyjające zdrowieniu – styl życia, socjalizacja, substancje psychoaktywne, i różne formy aktywności.

 

p. Magdalena Piechocińska - psycholog

p. Magdalena Jakubik - psycholog

08.11.2016

17.00 – 19.00

Sytuacje kryzysowe- rozpoznawanie, działanie, zapobieganie. Omówienie sposobów radzenia sobie w sytuacji nawrotu lub zaostrzenia choroby.

p. Magdalena Piechocińska - psycholog

p. Magdalena Jakubik - psycholog

15.11.2016

17.00 – 19.00

Życie codzienne – ustalenie zasad życia domowego.

p. Magdalena Piechocińska - psycholog

p. Magdalena Jakubik - psycholog

22.11.2016

17.00 – 19.00

Problemy i zadania rodzin z doświadczeniem choroby psychicznej.

p. Magdalena Piechocińska - psycholog

p. Magdalena Jakubik - psycholog

29.11.2016

17.00 – 19.00

Bliski nie chce się leczyć, nie ma świadomości choroby, odmawia zmiany - o motywowaniu, własnej bezradności w pomaganiu.

p. Magdalena Piechocińska - psycholog

p. Magdalena Jakubik - psycholog

06.12.2016

17.00 – 19.00

Instytucja ubezwłasnowolnienia i decyzja o przymusowym leczeniu jako formy ochrony osób chorujących psychiczne.

p. Natalia Uracz – radca prawny

p. Mariusz Lubka – terapeuta środowiskowy

13.12.2016

17.00 – 19.00

Procedura przyznawania świadczeń rentowych przez ZUS oraz orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym  procedury odwoławcze od decyzji tych organów.

p. Natalia Uracz – radca prawny

p. Mariusz Lubka – terapeuta środowiskowy

20.12.2016

17.00 – 19.00

Zasady przyznawania prawa do lokalu socjalnego i komunalnego oraz dodatku mieszkaniowego. Przeciwdziałanie postępowaniu eksmisyjnemu oraz inne uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów.

p. Natalia Uracz – radca prawny

p. Mariusz Lubka – terapeuta środowiskowy

 

 

Miejsce spotkań: Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum”

Ul. Garbary 47, 61-869 Poznań

Koordynator projektu: Katarzyna Majer tel. 61 855 17 80

 

 

 

 

SEREDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Organizator:

 

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

 


Projekt współfinansowany przez:

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego