A A A

Składki członkowskie

Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie. Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w 2015 r.

Składki wpłaca się na rzecz Oddziału, którego jest się członkiem.

 

Konto Oddziału PTP w Poznaniu: 86 1020 4027 0000 1402 0473 7039

 

skarbnik.ptp@gmail.com

 


dodano: 17 kwietnia 2020 r.

 

 

POLICZMY SIĘ…

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z potrzebą uaktualnienia listy aktywnych członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie swojego statusu i stanu opłaconych składek członkowskich u skarbnika poprzez kontakt mailowy:skarbnik.ptp@gmail.com

Uprzejmie prosimy Państwa, którzy są już na emeryturze o informację, o roku nabycia tych uprawnień, gdyż emeryci są zwolnieni z opłacania składek.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem PTP, brak opłacenia składek skutkuje wykreśleniem z listy członków. W przypadku zaległości  składkowych należy uregulować je lub można się zwrócić z wnioskiem do Zarządu Oddziału o rozłożenie ich na raty. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Brak Państwa odpowiedzi na tego maila będzie skutkowało skreśleniem z listy członków, gdy zaległość w opłaconych składkach będzie większa niż 2 lata, czyli od 2017 r.

 

Zarząd Oddział nie jest zobowiązany do poszukiwania aktualnych danych adresowych członków, jeżeli oni sami nie dokonali aktualizacji tych danych, w związku z czym, nie dotarcie maila do adresata i brak wpłat składek członkowskich powyżej 2 lata,  będzie także skutkowało skreśleniem z listy członków.

 

Jeżeli wiecie Państwo, że ktoś jest członkiem, a w ostatnim czasie zmieniał dane teleadresowe, uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji tej osobie.

 

Weryfikacja członków oddziału PTP w Poznaniu będzie trwała do 30 czerwca 2020 r. Brak potwierdzenia swojego statusu przy nieuregulowanych składkach członkowskich będzie automatycznie skutkowało skreśleniem z listy z tym dniem.

 

 

 

 

Osoby, które mają duże zaległości w opłaconych składkach po skreśleniu z listy nie będą mogły  ponownie zostać członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dopóki nie uregulują składek za poprzedni okres bycia członkiem oddziału PTP w Poznaniu.


 

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu