A A A

ANKIETA dotycząca projektu ustawy o zawodzie psychologa

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!

Po wielu latach oczekiwania jest szansa na nową Ustawę o zawodzie psychologa!

W listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapadła decyzja o wznowieniu prac nad nową Ustawą, która ma zastąpić tą aktualnie obowiązującą (z 8 czerwca 2001 roku), która nie funkcjonuje w praktyce.

Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Chcemy Państwa gorąco zachęcić do wypełnienia tej bardzo ważnej ankiety! Będzie ona dotyczyła kształtu naszej nowej ustawy o zawodzie psychologa. Bardzo ważne jest, aby ankietę wypełniło jak najwięcej psychologów w całej Polsce. Od niej bowiem będzie zależało jak będzie wyglądała nasza zawodowa rzeczywistość. Mamy szansę aby ją wspólnie ukształtować!

Anonimowa ankieta on - line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo czy nie. Każdy psycholog może w niej wziąć udział i wyrazić swoje zdanie - niezależnie od poglądów, znajdzie możliwość wypowiedzenia się. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Prosimy o udostępnianie linka do tej ankiety wraz z treścią niniejszego maila wszystkim znanym Państwu psychologom, aby dotarła ona do jak najszerszej rzeszy psychologów. Warto udostępniać ją we wszystkich grupach w mediach społecznościowych, w których członkami mogą być psychologowie. Prosimy też o przekazywanie tej informacji psychologom nie korzystającym na co dzień z Internetu. To bardzo ważne aby swoje zdanie wyraziło jak najwięcej z nas, reprezentantów WSZYSTKICH BRANŻ I SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII, aby tworzona ustawa była regulacją dbającą faktycznie o interesy wszystkich psychologów, nowoczesną i możliwą do zastosowania w praktyce!

Ankietę wypełniamy on line klikając w linka poniżej: https://www.survio.com/survey/d/K0K7Z0W3P9G4U5M6V

Dane zbieramy do 30 czerwca 2019 roku.

z wyrazami szacunku

Katarzyna Sarnicka

wiceprzewodnicząca ZK OZZP